O NAS

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” powstało z myślą o osobach starszych. Głównym celem naszej Organizacji, jest zwiększenie aktywności Seniorów w swoich lokalnych środowiskach poprzez różnorodne formy działania. Chcemy pomagać w organizowaniu dla Państwa ciekawych form aktywności w przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej, naukowej, profilaktycznej, międzypokoleniowej.

Motto naszej działalności brzmi: "Ciesz się życiem razem z nami". Jest to zaproszenie dla tych wszystkich z Państwa, którzy chcieliby wspólnie spędzać czas rozwijając swoje talenty, pasje i zamiłowania, a tym samym dzielić się radością z osiągniętych wspólnie sukcesów. 

To zaproszenie kierujemy również do tych z Państwa, firm i instytucji, przyjaciół i sympatyków, którzy razem z nami chcą pomagać najbardziej potrzebującym, wskazując pomysły na radosne spędzanie czasu oraz angażując się w niesienie pomocy również tej materialnej. Chcemy by Państwa życiowe doświadczenie stało się fundamentem kreatywnej działalności, dającej radość nie tylko nam samym, ale również wszystkim ludziom, którzy są wokół nas.

Więcej o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów jest otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością, chęcią rozwoju i doskonalenia się zasilą grono Aktywnych Seniorów. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkostwa, które są ściśle określone w Statucie w rozdziale III. Członkowie stowarzyszenia.Dołącz do nas