ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.
Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów A,S na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.