GAR ROZMAITOŚCI

GAR ROZMAITOŚCI

Klub
Inicjatyw Społecznych
Gar Rozmaitości

W Stowarzyszeniu AS bardzo chętnie korzystamy z każdej możliwości do zdobywania wiedzy, odkrywania pasji, poznawania ciekawych ludzi, siebie samych czy wreszcie zabawy i spędzania razem wolnego czasu. Dlatego w obszarze działalności statutowej Stowarzyszenia AS bardzo szeroka i wszechstronna jest oferta zajęć aktywizujących seniorów. Jest ona ciągle rozwijana, zmieniana, pod kątem oczekiwań, potrzeb i możliwości uczestników zajęć. Jedną z form jest projekt pod nazwą „Gar Rozmaitości”. 

Projekt prowadzony jest w formie  cotygodniowych  spotkań (warsztatów, wykładów, seminariów), które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia. Ich tematyka obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia będące w zakresie zainteresowań uczestników spotkań, ich potrzeb i oczekiwań z zakresu zagadnień społecznych, prawnych, kulturalnych, zdrowotnych, ekonomicznych, integracyjnych. Projekt pozwala aktywnie, w ciekawej formule włączać seniorów w działalność społeczną, daje okazję do zdobywania wiedzy. Dzięki współpracy z przedstawicielami lokalnych instytucji działających w obszarze senioralnym jak np. (Urząd Miasta Płocka, Wojewódzki  Urząd Pracy Filia w Płocku, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Powiatowe Centrum Pomocy w Płocku) oraz stowarzyszeń spotkania te  pozwalają nam realizować tak ważną ideę integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Czwartkowe popołudnia stały się stowarzyszeniową tradycją. Seniorzy i seniorki będący członkami Stowarzyszenia AS, bardzo chętnie i licznie w nich biorą udział. Słuchamy, rozmawiamy, wymieniamy się poglądami. Uczymy się, dowiadujemy się wielu nowych rzeczy. To dla nas także okazja, aby z innymi seniorami ze Stowarzyszenia bliżej się poznać, porozmawiać. Ciekawie spędzić czas. Bo przecież na co dzień nie mielibyśmy okazji na to, by spotkać takie osoby jak tu, które dzielą się z nami swoją pasją, wiedzą.

Przyjęta formuła spotkań wpisuje się w działalność statutową Stowarzyszenia AS, w której tak bardzo wiele uwagi zwracamy na to, by seniorów aktywizować, pozwalać im rozwijać się, spełniać, realizować własne zainteresowania i marzenia. Każda forma aktywności, która sprawia, że osoby starsze chcą włączyć się w życie społeczne, wyjść z domu jest cenna. Każde spotkanie dające okazję do rozmowy, zaprezentowania talentów seniorów, umiejętności, pasji jest wyjątkowe. Stąd nasze kolejne pomysły, które realizujemy w każdy czwartek o godzinie 18.00. w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Obrońców Płocka 1920 lokal 20.

Magnesem przyciągającym na spotkani jest przede wszystkim atmosfera, tematy. Mieliśmy okazję rozmawiać o modzie, urodzie. Ale spotkania w Garze Rozmaitości dały nam wyjątkową okazję do wspólnego przygotowywania się i przeżywania świąt Bożego Narodzenia.

Przygotowywaliśmy dekoracje do naszej sali w restauracji Gary Babci Krysi, gdzie snuliśmy mnóstwo pięknych historii o świętach. Były wspomnienia z dzieciństwa, zabawne wspomnienia, wzruszające opowieści. Klimat świąt przeżywaliśmy razem kiedy to właśnie w ramach naszego czwartkowego spotkania nasze seniorki dzieliły się wiedzą na temat lepienia pierogów. Było taneczne szaleństwo, kiedy po kilkadziesiąt osób brało udział w lekcjach salsy prowadzonych przez zaprzyjaźnionego z nami Yessona.

Każdy kolejny czwartek to ciekawe dyskusje, wykłady, warsztaty. A wśród nich spotkanie z ratownikami płockiego Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy poprowadzili dla nas warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Emilia i Dariusz Schmidtowie ze Stowarzyszenia TRAKT organizujący Festiwal Zorzy Polarnej  przygotowali nam wspaniała opowieść o Laponii kraju Mikołaja, reniferów i niezwykłych rdzennych mieszkańców tej krainy Saamów. Nie zapominamy także o zdrowiu. A tu Katarzyna Królikowska ze Stowarzyszenia Płockich Amazonek uczyła nas jak ważna jest profilaktyka i samobadanie piersi. Spotykaliśmy się na wspólnym śpiewaniu, które traktujemy jako wstęp do stworzenia naszego chóru. Uczyliśmy się jak robić selfie, a także poznawaliśmy ćwiczenia ze szczęścia, które specjalnie dla naszych seniorów poprowadziła Katarzyna Królikowska.

Nasz kolejny pomysł na to, by lepiej poznawać się podczas wspólnych spotkań sprawdził się i coraz bardziej się rozwija. To nasza kolejna inicjatywa do aktywizowania seniorów. Ich wspólnego poznawania się, otwierania na drugiego człowieka, pomagania. Bo widzimy jak podczas kolejnych spotkań te rozmowy stają się coraz bliższe, bardziej serdeczne. Nawiązują się coraz bliższe znajomości, a mam nadzieję, że następnie zamienią się w przyjaźnie.

Dotychczasowe spotkania pokazały, że chęć wspólnego działania, rozmawiania jest duża. Kolejne pomysły już czekają w kolejce na realizację. I możemy zapewnić, że będzie się działo dużo.