PROGRAMY SAMORZĄDOWE

PROGRAMY SAMORZĄDOWE

Projekt „Centrum Aktywności Seniora” realizowany jest w ramach zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - sfinansowanego przez Miasto Płock, na lata 2021 – 2023.

Informacja o projekcie

Projekt „Centrum Aktywności Seniora” realizowany jest w ramach zadania publicznego – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – sfinansowanego przez Miasto Płock, na lata 2021 – 2023.

Projekt skierowany jest do grupy ponad 250 osób w wieku 60+ z terenu miasta Płocka. W ramach projektu uczestnicy – osoby w wieku 60+, mogą korzystać z zajęć o charakterze edukacyjnym, rozwojowym, międzypokoleniowym.

W ofercie realizowanej dla seniorów przygotowana jest szeroka gama cyklicznych zajęć, wykładów, wystaw, spotkań, warsztatów obejmujących wszystkie ważne obszary życia seniorów. Dotyczą one między innymi: aktywności umysłowej, fizycznej, umiejętności funkcjonowania i korzystania z nowoczesnych technologii. Podczas zajęć warsztatowych z ekspertami seniorzy uczą się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, rozwijać umiejętności interpersonalne tak w grupach rówieśniczych jak i zróżnicowanych wiekowo. Realizacja projektu to także dla seniorów okazja do odkrywania i rozwijania pasji. A przede wszystkim zaproszenie seniorów do aktywnego udziału w wydarzeniach odbywających się w Płocku.

Projekt „Centrum Aktywności Seniora” pozwala pokazać, jak dobrze i pięknie wykorzystać czas starości. Tak, by pomóc sobie i pomagać innym. Jak odnaleźć się w tej nowej, ale niezwykle ważnej dla samych siebie i najbliższych roli. Dbając zarazem o swoje zdrowie, swoje potrzeby, oczekiwania.

Fundamentem pomysłu jest krzewienie wśród seniorów świadomości przynależności do konkretnej społeczności lokalnej. Kluczowe w tym działaniu jest angażowanie seniorów w budowanie społeczeństwa obywatelskiego nastawionego na integrację i wspólne działanie na rzecz lokalnego środowiska.

Działania w ramach zadania prowadzone są w siedzibie Centrum Aktywności Seniorów przy ulicy Otolińskiej 6 w Płocku oraz w przestrzeni miejskiej jeśli tego wymaga charakter zaplanowanych zajęć. Zajęcia w CAS Płock odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.