STRONA GŁÓWNA

Ciesz się życiem
razem z nami

Stowarzyszenie na rzecz wspierania
aktywności seniorów „AS”powstało
z myślą o osobach starszych.

Głównym celem naszej Organizacji, jest zwiększenie aktywności Seniorów w swoich lokalnych środowiskach poprzez różnorodne formy działania.

Chcemy pomagać w organizowaniu dla Państwa ciekawych form aktywności w przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej, naukowej, profilaktycznej, międzypokoleniowej.

Motto naszej działalności brzmi: „Ciesz się życiem razem z nami”. Jest to zaproszenie dla tych wszystkich z Państwa, którzy chcieliby wspólnie spędzać czas rozwijając swoje talenty, pasje i zamiłowania, a tym samym dzielić się radością z osiągniętych wspólnie sukcesów.

Stowarzyszenie "AS"
Działamy, aby pomagać

To zaproszenie kierujemy również do tych z Państwa, firm i instytucji, przyjaciół i sympatyków, którzy razem z nami chcą pomagać najbardziej potrzebującym.

Wskazując pomysły na radosne spędzanie czasu oraz angażując się w niesienie pomocy również tej materialnej. Chcemy by Państwa życiowe doświadczenie stało się fundamentem kreatywnej działalności, dającej radość nie tylko nam samym, ale również wszystkim ludziom, którzy są wokół nas.

Sprawdź również