POTRZEBUJESZ POMOCY?

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jeśli potrzebujesz
pomocy…

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” wspiera swoich członków zgodnie z §8 pkt.8 Statutu Stowarzyszenia. W celu aplikowania o udzielenie wsparcia w formie darowizny, należy wypełnić właściwy wniosek. Link do wniosku znajduje się poniżej.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” zastrzega sobie możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Stowarzyszenie wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny. 

Wnioski do Stowarzyszenia można przesyłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres:
    kontakt@aktywnysenior.org.pl
  2. listownie na adres:
    Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”
    ul. Chrobrego 7
    06-500 Mława