PROGRAMY UNIJNE I RZĄDOWE

PROGRAMY UNIJNE I RZĄDOWE

Informacja o projekcie

Projekt „Senior w Cyfrowym Świecie” realizowany w ramach Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2021.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wartość dofinansowania: 220 000,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 278 625, 00 zł

Projekt „Senior w Cyfrowym Świecie” zapewnia działania edukacyjne dla seniorów w zakresie sprawnego, samodzielnego korzystania z nowoczesnych technologii i form komunikacji na takich urządzeniach jak: komputer, tablet czy smartfon.

Projekt skierowany jest do grupy 75 osób w wieku 60+ z subregionu płockiego i ciechanowskiego. W ramach projektu uczestnicy – osoby w wieku 60+, uzyskają nowe kompetencje w zakresie IT, możliwość poznania alternatywnych form komunikacji, samorozwoju. Udział w projekcie edukacji teleinformatycznej pozwala chronić osoby w wieku senioralnym przed e – wykluczeniem. Inicjatywą wspierającą proces dydaktyczno-szkoleniowy będą uruchomione w pracowniach Seniorskie Centra Informacji Cyfrowej działające w formule kawiarenek internetowych. Centra Informacji Cyfrowej powstaną w Płocku i Mławie.

W ramach zadania przygotowana będzie aplikacja „Asystent Seniora” służąca do zdalnego systemu wsparcia osób starszych. Pozwoli na profesjonalizację usług realizowanych dla seniorów w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych i zapewnienie im zdalnego wsparcia poprzez urządzenia mobilne.

Dodatkowo dzięki realizacji zadania, w powstałych pracowniach informatycznych, zrealizowane będą zajęcia z lektoratu językowego (język angielski) oraz zajęcia fotograficzno-filmowe.