NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody i wyróżnienia

Najlepsze Przedsiębiorstwo
Społeczne Nagroda w konkursie
[Es] Jacka Kuronia 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS w Mławie zostało uhonorowane w konkursie [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne. Rada konkursu przyznała nagrodę w kategorii „Pomysł na Rozwój”. 

Stowarzyszenie AS było jednym z 9 finalistów wybranych spośród 43 przedsiębiorstw zgłoszonych z całej Polski. Nagroda za „Pomysł na Rozwój”, to podziękowanie dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej wyróżniających się innowacyjnością w działaniu. Dziękujemy za docenienie naszej działalności, codziennej pracy, pomysłu na pomaganie, tworzenie ważnego w przestrzeni społecznej miejsca dla osób najsłabszych. No i cóż możemy powiedzieć kochani? Działamy dalej dla tych z Was, którzy są już z nami, z którymi znamy się, spotykamy na co dzień. Ale także dla naszych sympatyków, przyjaciół, aby wokół nas przybywało miejsca, w którym dzieją się dobre rzeczy. 

Mazowiecka Marka
Ekonomii Społecznej 2019

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Seniorów AS po raz trzeci zostało uhonorowane znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Ponowna obecność w gronie laureatów uhonorowanych tym znakiem przyznawanym przez mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”. Jako jedyny podmiot reprezentujący rejon Mławy i Płocka. 

Podczas tegorocznej gali pokazującej i promującej najlepsze podmioty ekonomii społecznej Stowarzyszenie AS było jednym z 21 finalistów. A uczestnicy mieli okazję porozmawiać z naszymi seniorami i oczywiście zobaczyć przygotowywany przez nich nasz sztandarowy produkt skrzata Helpika. 

Wyróżnienia wręczono podczas V Mazowieckich Spotkań z ekonomią społeczną”. 

Certyfikat Rzetelności

W październiku 2015 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności AS otrzymało wpis do Europejskiego Rejestru Renomowanych – programu promującego podmioty, które odznaczają się szczególna solidnością  i opierają swoją działalność na zasadach etyki biznesowej. Certyfikat ten daje prawo do udziału w programie gospodarczo – konsumenckim EURO RENOMA.

Mazowiecka Marka
Ekonomii Społecznej 2018

Podczas IV Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, odbywających się  8 czerwca 2018 roku, Stowarzyszenie AS po raz drugi otrzymało wyróżnienie – Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2018 dla  najlepiej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu. Wyróżnienie wręczyła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i dyrektora MCPS w Warszawie Artur Pozorek na ręce członków Zarządu Stowarzyszenia AS.

Wyróżnienie przyznawane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jest wyrazem dbałości o stałe umacnianie rangi i wizerunku tych podmiotów, które dostarczają dobrej jakości usług publicznych oraz działają na rzecz rozwoju lokalnego, przywracając tym samym godność i niezależność ekonomiczną ludziom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym”.

  Wydarzenie organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie było połączone z Targami Podmiotów Ekonomii Społecznej. Odbywało się w ramach projektu „Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.