NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody i wyróżnienia

Płońska Wieża – Nagroda Burmistrza Miasta 2024 w kategorii „Społecznik Roku”

12 lutego 2024 roku Stowarzyszenie AS znalazło się w zaszczytnym gronie laureatów Płońskich Wież, które są szczególnym wyróżnieniem. Otrzymują je bowiem organizacje, które rozsławiają miasto Płońsk i budują jego pozytywną markę.

Zostaliśmy nagrodzeni statuetką w kategorii „Społecznik Roku” za działalność naszego Stowarzyszenia na terenie Płońska. Statuetki przyznawane są za szczególne osiągnięcia w takich dziedzinach, jak gospodarka i ekologia, społecznik roku, sport, kultura i sztuka, człowiek z pasją, przyjaciel Płońska, a także – szczególne osiągnięcia dla Płońska. Kandydatury zgłaszane są przez mieszkańców miasta, stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe. Ostatecznego wyboru dokonuje kapituła powołana przez Burmistrza Miasta Płońska.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2022 w kategorii Rozwój oraz Mazowiecka Super Marka Ekonomii Społecznej 2022

W grudniu pojawiliśmy się bowiem na Mazowieckim Jarmarku Rozmaitości, czyli Targach Ekonomii Społecznej organizowanych w Blue City w Warszawie. Targi były okazją do wręczenia wybranym podmiotom nagród w konkursie na Markę Ekonomii Społecznej.

Stowarzyszenie AS otrzymało Super Markę, a nasze Gary Babci Krysi zostały zwycięzcą w kategorii „Rozwój”. Przypomnijmy, że konkurs organizowany jest przez MCPS na terenie województwa mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Finalista 10. Edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

4 listopada odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2021. Gala odbyła się w Marzycielach i Rzemieślnikach – Domu Innowacji Społecznych.

Do 10. edycji Konkursu [eS] zakwalifikowało się aż 50 przedsiębiorstw społecznych. W wyniku oceny formalnej oraz efektów pracy ekspertek i ekspertów (społecznych i ekonomicznych) do udziału w Finale nominowanych zostało 15 przedsiębiorstw. Jesteśmy zaszczyceni, że nasze Stowarzyszenie AS znalazło się w tym gronie.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2020 w kategorii Rozwój

Nasze Stowarzyszenie AS nieustannie się rozwija, aby dać też możliwość rozwoju naszym seniorom. Tym bardziej byliśmy zaszczyceni mogąc odebrać nagrodę dla Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej właśnie w kategorii Rozwój.

W procesie tworzenia produktów czy usług kierujemy się zasadą, że wszelkiego rodzaju produkty, komponenty pozyskujemy od lokalnych przedsiębiorców. W przypadku AS’a to dotyczy naszych restauracji, do których zakupy robimy od sadowników, producentów działających w najbliższym otoczeniu. Dzięki ekonomii solidarnej kreujemy niesamowicie ważną, zwłaszcza w obecnej sytuacji, korzyść społeczną. Mianowicie wspieramy lokalny biznes, który wspiera nas. Lokalni przedsiębiorcy mają pracę, mogą kontynuować zatrudnienie.

My z kolei mamy łatwość w pozyskiwaniu surowców do tworzenia naszych produktów czy usług i dzięki temu nasi pracownicy też mają zatrudnienie. Jest to łańcuch ekonomii, który oprócz akcentu czysto komercyjnego, finansowego posiada także niesamowicie ważny akcent społeczny.

Najlepsze Przedsiębiorstwo
Społeczne Nagroda w konkursie
[Es] Jacka Kuronia 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS w Mławie zostało uhonorowane w konkursie [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne. Rada konkursu przyznała nagrodę w kategorii „Pomysł na Rozwój”. 

Stowarzyszenie AS było jednym z 9 finalistów wybranych spośród 43 przedsiębiorstw zgłoszonych z całej Polski. Nagroda za „Pomysł na Rozwój”, to podziękowanie dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej wyróżniających się innowacyjnością w działaniu. Dziękujemy za docenienie naszej działalności, codziennej pracy, pomysłu na pomaganie, tworzenie ważnego w przestrzeni społecznej miejsca dla osób najsłabszych. No i cóż możemy powiedzieć kochani? Działamy dalej dla tych z Was, którzy są już z nami, z którymi znamy się, spotykamy na co dzień. Ale także dla naszych sympatyków, przyjaciół, aby wokół nas przybywało miejsca, w którym dzieją się dobre rzeczy. 

Mazowiecka Marka
Ekonomii Społecznej 2019

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Seniorów AS po raz trzeci zostało uhonorowane znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Ponowna obecność w gronie laureatów uhonorowanych tym znakiem przyznawanym przez mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”. Jako jedyny podmiot reprezentujący rejon Mławy i Płocka. 

Podczas tegorocznej gali pokazującej i promującej najlepsze podmioty ekonomii społecznej Stowarzyszenie AS było jednym z 21 finalistów. A uczestnicy mieli okazję porozmawiać z naszymi seniorami i oczywiście zobaczyć przygotowywany przez nich nasz sztandarowy produkt skrzata Helpika. 

Wyróżnienia wręczono podczas V Mazowieckich Spotkań z ekonomią społeczną”. 

Certyfikat Rzetelności

W październiku 2015 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności AS otrzymało wpis do Europejskiego Rejestru Renomowanych – programu promującego podmioty, które odznaczają się szczególna solidnością  i opierają swoją działalność na zasadach etyki biznesowej. Certyfikat ten daje prawo do udziału w programie gospodarczo – konsumenckim EURO RENOMA.

Mazowiecka Marka
Ekonomii Społecznej 2018

Podczas IV Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, odbywających się  8 czerwca 2018 roku, Stowarzyszenie AS po raz drugi otrzymało wyróżnienie – Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2018 dla  najlepiej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu. Wyróżnienie wręczyła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i dyrektora MCPS w Warszawie Artur Pozorek na ręce członków Zarządu Stowarzyszenia AS.

Wyróżnienie przyznawane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jest wyrazem dbałości o stałe umacnianie rangi i wizerunku tych podmiotów, które dostarczają dobrej jakości usług publicznych oraz działają na rzecz rozwoju lokalnego, przywracając tym samym godność i niezależność ekonomiczną ludziom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym”.

  Wydarzenie organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie było połączone z Targami Podmiotów Ekonomii Społecznej. Odbywało się w ramach projektu „Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.