Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Witamy na serwisie internetowym Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności AS.

W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w Stowarzyszeniu zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych Klienta w Internecie.

Jeśli Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Po to by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do przeglądarki internetowej Klienta niewielkie pliki, które będą przechowywane w jego komputerze i odczytywane przez nasz serwer internetowy (nazywamy taki plik „ciasteczkiem”/cookie/). Takie ciasteczko nie może zostać odczytane przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji ciasteczka. Ciasteczka są przez nas wykorzystywane do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Klienta co do informacji określonego typu czy tez hasła Klienta, którego nie będzie on musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej. Większość takich „ciasteczek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub „odwiedzin” (ciasteczka tymczasowe), ale część z nich pozostaje także po zakończeniu wizyty (ciasteczka trwałe). Żadne z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Klientem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową.

Klient może przygotować swoją przeglądarkę internetową do informowania go o tym, kiedy przysyłane są ciasteczka lub do zupełnego uniemożliwiania przesyłania ciasteczek. W przypadku braku zgody na używanie ciasteczek przez tę witrynę, należy opuścić ją, a następnie wyczyścić ciasteczka używając do tego odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.

 

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.
Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów A,S na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.