JAK DZIAŁAMY?

Jak działamy?

Stowarzyszenie AS Przedsiębiorstwem Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, od 30 kwietnia 2017 roku, funkcjonuje jako Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej. Tematyka ekonomii społecznej i funkcjonowanie w takiej formule było w kręgu naszych zainteresowań od początku powstania. Od chwili powołania Stowarzyszenia naszą misję pomagania i aktywizowania osób starszych chcieliśmy realizować w oparciu o samodzielnie wypracowywane środki, a pozyskiwane dodatkowo w ramach projektów środki przeznaczać na rozszerzanie naszej podstawowej działalności.

Działając jako PES, czyli w oparciu o wypracowane, własne środki nie tylko zwiększamy gwarancję ciągłości realizowanych przez nas zadań dla osób w wieku 55+, ale także możemy wdrażać kolejne innowacyjne projekty, działania pozwalające seniorom jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym. A dodatkowo w obszarach naszej działalności gospodarczej tworzymy miejsca pracy z ukierunkowaniem na  zatrudnianie osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, zagrożonych  wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych. Zatrudniając osoby w różnym wieku wpisujemy się w realizację integracji międzypokoleniowej. 

Stowarzyszenie AS jako
Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej realizuje
działalność gospodarczą i statutową.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza, z której dochód w 100% przeznaczany jest na działalność statutową Stowarzyszenia AS, obejmuje między innymi prowadzone przez nas restauracje pod marką „Gary Babci Krysi” i „Salonik Babci Krysi”. Obecnie prowadzimy łącznie pięć lokali: jeden w Mławie, trzy w Płocku oraz jeden w Płońsku.
Restauracje Gary Babci Krysi to jeden z naszych innowacyjnych projektów i pomysłów pozwalających wspierać seniorów – członków Stowarzyszenia AS. Przez cały tydzień członkowie AS mają zapewnione dwudaniowe obiady (danie dnia – zupa i drugie danie) w promocyjnej cenie. Wszystkie środki wypracowywane w restauracjach z naszej działalności komercyjnej jak organizowanie imprez, sprzedaż pełnopłatnych dań dnia (dotyczy osób, które nie są członkami Stowarzyszenia), sprzedaż dań z karty są przeznaczane między innymi na dofinansowanie obiadów dla seniorów, pokrycie kosztów wynagrodzeń, utrzymania lokali.

Nasza kolejna marka to Salonik Babci Krysi, miejsce wyjątkowe, promujące rodzime, regionalne, domowe smaki. Miejsce, w którym działamy także dla seniorów, bo tu także cały wypracowany z działalności zysk jest przeznaczany na działalność statutową – wsparcie seniorów. Realizujemy tutaj również misję ekonomii solidarnej, ponieważ do tworzenia wszystkich produktów z tej linii wykorzystujemy produkty od rodzimych producentów, plantatorów. Produkty te są również wykorzystywane do przygotowywania dań w naszych wszystkich restauracjach.

Do naszej działalności gospodarczej należy też sprzedaż produktów. Skrzat Helpik, Jeansowe Love, Sznurkowe Love, Candle AS, Spiżarnia Babci Krysi oraz Ceramika designed by AS to wszystkie nasze marki, które dostępne są na stronie Paczki Dobra, a także częściowo stacjonarnie w naszych restauracjach. To w większości rękodzieło naszych seniorów, produkty, w których tworzenie wkładamy serce. Dochód z ich sprzedaży w całości przeznaczamy na cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

Ta część naszej działalności pozwala nam na realizowanie bardzo ważnego celu Stowarzyszenia jakim pomoc materialna seniorom. Mamy świadomość, iż wielu seniorów żyje na skraju ubóstwa i biedy, dlatego też jednym z nadrzędnych celów naszego Stowarzyszenia jest także pomoc materialna najbardziej potrzebującym osobom zrzeszonym w naszej organizacji.

Działalność statutowa

Ten obszar naszej działalności to szereg innowacyjnych i atrakcyjnych form działalności, projektów charakterystycznych dla naszych zadań realizowanych na rzecz osób starszych. Jesteśmy miejscem szczególnym, w którym na pierwszym miejscu jest człowiek i jego rozwój oraz niesienie pomocy, a dopiero potem zyski i działalność biznesowa. W naszych głowach ciągle pojawiają się pomysły na realizację nowych i kontynuowanie sprawdzonych form działań pro-społecznych.
Działalność statutowa to zatem przestrzeń do spotkań z seniorami i rozwijania naszej działalności. Działania te odbywają się na wielu płaszczyznach. Począwszy od prowadzenia poradnictwa i szkoleń, tworzenia grup wsparcia, klubów seniora poprzez organizowanie wystaw, odczytów czy imprez masowych. Organizujemy szkolenia, konferencje i seminaria o zasięgu lokalnym i krajowym.

Jedną z form działalności statutowej jest prowadzona w Stowarzyszeniu Szwalnia Seniora, gdzie powstaje nasz wyjątkowy Skrzat Helpik – dobry duch Twojego domu, a także produkty Jeansowe Love i Sznurkowe Love. W manufakturze, która mieści się w CAS Płońsk seniorzy tworzą natomiast zapachowe świece sojowe.

Poza tym przez cały tydzień w naszych trzech Centrach Aktywnego Seniora w Mławie, Płocku oraz Płońsku odbywa się szereg zajęć aktywizujących. Ich harmonogram publikujemy co miesiąc w tzw. „Rozkładzie jazdy AS’a”. Seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach chóru, grup tanecznych, jogi, gimnastyki, lektoratach językowych, warsztatach artystycznych, fotograficznych czy literackich. Co chwila pojawia się nowa forma aktywności, tak aby każdy z kilku tysięcy członków Stowarzyszenia mógł znaleźć coś dla siebie. W poniedziałki nasze CASy zapraszają na potańcówkę, a w piątki – do Kawiarenki AS’a.

Nasze Centra Aktywności Seniora działają:
w Płocku OTWÓRZ ŁĄCZE
Płońsku OTWÓRZ ŁĄCZE
Mławie OTWÓRZ ŁĄCZE

Oprócz zajęć „stacjonarnych” dla seniorów mamy przygotowaną bogatą ofertę wyjazdów turystycznych w atrakcyjnych cenach. Zwiedzamy nie tylko różne zakątki Polski, ale też świata. Poza dłuższymi wyjazdami i turnusami organizujemy też tzw. jednodniowe wystrzały oraz czwartki z kulturą, podczas których odwiedzamy teatry, kina i muzea. Ofertę turystyczną znajdziecie TUTAJ.

Naszym najnowszym projektem, który realizujemy od 2023 roku w ramach działalności statutowej jest z kolei Akademia Pomagania. 

Już teraz zapraszamy do współpracy, by cieszyć się życiem razem z nami!