JAK DZIAŁAMY?

Jak działamy?

Stowarzyszenie AS Przedsiębiorstwem Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, od 30 kwietnia 2017 roku, funkcjonuje jako Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej. Tematyka ekonomii społecznej i funkcjonowanie w takiej formule było w kręgu naszych zainteresowań od początku powstania. Od chwili powołania Stowarzyszenia naszą misję pomagania i aktywizowania osób starszych chcieliśmy realizować w oparciu o samodzielnie wypracowywane środki, a pozyskiwane dodatkowo w ramach projektów środki przeznaczać na rozszerzanie naszej podstawowej działalności.

Działając jako PES, czyli w oparciu o wypracowane, własne środki nie tylko zwiększamy gwarancję ciągłości realizowanych przez nas zadań dla osób w wieku 55+, ale także możemy wdrażać kolejne innowacyjne projekty, działania pozwalające seniorom jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym. A dodatkowo w obszarach naszej działalności gospodarczej tworzymy miejsca pracy z ukierunkowaniem na  zatrudnianie osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, zagrożonych  wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych. Zatrudniając osoby w różnym wieku wpisujemy się w realizację integracji międzypokoleniowej. 

Stowarzyszenie AS jako
Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej realizuje
działalność gospodarczą i statutową.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza, z której dochód w 100 % przeznaczany jest na działalność statutową Stowarzyszenia AS, obejmuje prowadzone przez  nas restauracje pod  marką „Gary Babci Krysi” i „Salonik Babci Krysi”.  Obecnie prowadzimy trzy lokale: jeden w Mławie i dwa w Płocku. 

 Restauracje „Gary Babci Krysi”, to jeden z naszych innowacyjnych projektów i pomysłów pozwalających wspierać  seniorów – członków Stowarzyszenia AS. Przez cały tydzień, członkowie AS  mają zapewnione dwudaniowe obiady (danie dnia) z 50% zniżką  w cenie 8 zł. Wszystkie środki wypracowywane w restauracjach z naszej działalności komercyjnej jak organizowanie imprez, sprzedaż pełnopłatnych dań dnia ( dotyczy osób, które nie są członkami Stowarzyszenia), sprzedaż dań  z karty są przeznaczane na dofinansowanie obiadów dla seniorów, pokrycie kosztów wynagrodzeń, utrzymania lokali. 

Nasza kolejna marka, to „Salonik Babci Krysi”, miejsce wyjątkowe bo promujące rodzime, regionalne, domowe smaki. Miejsce, w którym działamy także dla seniorów, bo tu także cały wypracowany z działalności zysk jest przeznaczany na działalność statutową – wsparcie seniorów. Dodatkowo wprowadzając kolejną naszą markę „Spiżarnia Babci Krysi”, która będzie dostępna w Saloniku realizujemy misję ekonomii solidarnej. Bo do tworzenia wszystkich produktów z tej linii wykorzystujemy produkty od rodzimych producentów, plantatorów. Produkty te są również wykorzystywane do przygotowywania dań w naszych wszystkich restauracjach.

Ta część naszej działalności pozwala nam na realizowanie bardzo ważnego celu Stowarzyszenia jakim pomoc materialna seniorom. Mamy świadomość, iż wielu seniorów żyje na skraju ubóstwa i biedy, dlatego też jednym z wielu celów naszego Stowarzyszenia jest także pomoc materialna najbardziej potrzebującym zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu.

Działalność statutowa

Ten obszar naszej działalności, to szereg innowacyjnych i atrakcyjnych metod oraz form działalności, projektów charakterystycznych dla naszych zadań realizowanych na rzecz osób starszych. Jesteśmy miejscem szczególnym, w którym na pierwszym miejscu jest człowiek i jego rozwój oraz niesienie pomocy a dopiero potem zyski i działalność biznesowa. W naszych głowach ciągle pojawiają się pomysły na realizację nowych i kontynuowanie sprawdzonych form działań pro-społecznych. Działalność statutowa, to zatem przestrzeń do spotkań z seniorami i rozwijania naszej działalności. Działania te odbywają się na wielu płaszczyznach. Począwszy od prowadzenia poradnictwa i szkoleń, tworzenia grup wsparcia, klubów seniora poprzez organizowanie wystaw, odczytów, czy imprez masowych. Organizujemy szkolenia, konferencje i seminaria o zasięgu lokalnym i krajowym.

Jedną z form działalności statutowej jest prowadzona w Stowarzyszeniu Szwalnia AS, gdzie  powstaje nasz wyjątkowy Skrzat Helpik – dobry duch Twojego domu. Szyte przez seniorów skrzaty dystrybuujemy na cały świat. 

Seniorzy AS’a spotykają się w środy i piątki na wieczorkach tanecznych.

Przez cały tydzień w ramach cyklu spotkań Zajęcia w ASie  seniorzy uczestniczą w zajęciach: językowych, tanecznych, teatralnych, wokalnych, literackich, ruchowych, wykładach tematycznych, wizytach studyjnych. 

Dla seniorów mamy przygotowaną bogatą ofertę wyjazdów turystycznych w atrakcyjnych cenach, bo dzięki zaangażowaniu w realizację projektów o zasięgu samorządowym, rządowym i europejskim. W ten sposób pozyskujemy środki na dofinansowanie wypoczynku naszych seniorów, a tym samym ułatwiamy dostępność do oferowanych przez nas turnusów rekreacyjno – wypoczynkowych.

Prowadzimy Klub Inicjatyw Społecznych „Gar Rozmaitości”, gdzie w każdy czwartek o godzinie 18.00 spotykamy się z seniorami na zajęciach tematycznych.

Już teraz zapraszamy do współpracy, by cieszyć się życiem razem z nami!