DOŁĄCZ DO NAS

DOŁĄCZ DO (N)AS!

Dołącz do naszego
Stowarzyszenia

Zachęcamy wszystkich Seniorów do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Wystarczy, że wydrukujesz, wypełnisz i podpiszesz deklarację, a następnie prześlesz ją do nas pocztą lub mailem na adres: kontakt@fundacjaas.org.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów jest otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością, chęcią rozwoju i doskonalenia się zasilą grono Aktywnych Seniorów.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkostwa, które są ściśle określone w Statucie w rozdziale III. Członkowie stowarzyszenia

KROK 1

Warunkiem pierwszym i koniecznym jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie celów statutowych Stowarzyszenia.

KROK 2

Należy zadeklarować czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez złożenia własnoręcznego podpisu pod deklaracją członkowską.

KROK 3

Wydrukowaną i wypełnioną deklarację członkowską należy zaopatrzyć w swój własnoręczny podpis, a następnie przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia lub drogą mailową na adres kontakt@fundacjaas.org Tylko deklaracja z własnoręcznym podpisem jest ważna i jest rozpatrywana przez Zarząd SNRWAS

Korzyści z członkostwa:

  1. Rozwój kompetencji oraz zaproszenia na wszystkie spotkania, warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie,
  2. Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną
  3. Zniżki w opłatach na przygotowywane oferty wyjazdowe dla Seniorów
  4. Nauka samodzielnego pisania projektów
  5. Udział w akcjach, programach, imprezach prowadzonych przez Stowarzyszenie AS
  6. Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

Najważniejszą jednak korzyścią, jest aktywny sposób życia…
To Stowarzyszenie jest dla Ciebie!