HISTORIA „AS”

Historia Stowarzyszenia AS

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów powstało z myślą o osobach starszych, samotnych. Jesteśmy po to, by jednoczyć seniorów, zwiększać ich aktywność w lokalnych środowiskach proponując i organizując różnorodne formy działalności. Spotykamy się i działamy w przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej, naukowej, profilaktycznej, międzypokoleniowej.  Nie bez powodu motto naszej działalności brzmi: „Ciesz się życiem razem z nami”. Takimi słowami zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie spędzać czas rozwijając swoje talenty, pasje i zamiłowania. W gronie wypróbowanych przyjaciół chcą dzielić się radością z osiągniętych wspólnie sukcesów. 

Stowarzyszenie AS powstało 18 grudnia 2015 roku w Mławie. Od początku działalność połączona była z prowadzeniem zajęć aktywizujących dla seniorów i restauracji „Gary Babci Krysi” pozwalającej nam przygotowywać dla najmniej zamożnych seniorów, członków AS’a  obiady z  50 % rabatem. 

Cztery lata później, 30 marca 2019 roku, powstała  filia Stowarzyszenia w Płocku wraz z restauracją „Gary Babci Krysi”. Z myślą o seniorach i poszerzaniu możliwości pomocy dla nich uruchomiliśmy 18 stycznia 2020 roku w Płocku naszą kolejną restaurację pod marką „Salonik Babci Krysi”. Wszystkie nasze lokale to miejsca spotkań dla naszych seniorów z wyjątkowym klimatem. To także  miejsca pozwalające wypracowywać środki na wspieranie naszych członków chociażby przy zakupie leków, opału, dofinansowywanie zabiegów rehabilitacyjnych. 

Początkiem stowarzyszenia i fundamentem kreatywnej działalności,
stało się życiowe doświadczenie naszych Seniorów. Terenem naszej działalności jest region województwa mazowieckiego, lecz dokładamy wszelkich starań by Organizacja zrzeszała Seniorów z całego kraju. W kręgu naszych członków mamy już między innymi mieszkańców Poznania, Gdańska, Szczecina, Krakowa, Warszawy. Oczywiście Mławy i Płocka. – Zależy nam bardzo, by drzemiący w Seniorach potencjał i życiowe doświadczenie były w pełni  wykorzystywane dla osiągnięcia wspólnych celów i zamierzeń. Proponujemy bardzo ciekawą podróż do źródeł naszych i Seniorów talentów, pasji, niespełnionych marzeń. To również podróż, w której chętnie wyciągamy rękę w stronę potrzebujących. Niesiemy otuchę i siłę tym, którzy pozostawieni zostali sami sobie. Sami wiele nie możemy zrobić, jednak zjednoczeni chęcią tworzenia wspólnego dobra, osiągniemy sukces – mówi o historii Stowarzyszenia jego wiceprezes Michał Jaros

Stowarzyszenie w niezwykle szybkim tempie rozwija swoją aktywność w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Aktywność ta to po pierwsze Helpik – skrzat Helpik Dobry Duch Twojego Domu, który powstaje w naszej Szwalni Seniora. A tworzą go z nami nasi seniorzy. Dodatkowo Stowarzyszenie prowadzi w Mławie i Płocku Restauracje „Gary Babci Krysi”, w których codziennie serwujemy dla 900 Seniorów dwudaniowy obiad z 50% rabatem w cenie 8 zł. Restauracje prowadzone są z myślą o seniorach, ale tych mniej zamożnych, których nie stać na wydatkowanie większej ilości środków na swoje utrzymanie. 

Oprócz sprzedaży posiłków nasze Stowarzyszenie jako pierwsze zainicjowało w Polsce projekt „Zawieszony Obiad”, który polega na tym, że każdy może ufundować obiad dla seniora bądź potrzebującego, rezerwując go i opłacając na dedykowanej stronie internetowej: https://sklepas.org/zawieszony-obiad-ufunduj. Jak mówi Michał Jaros wiele miejsca zajmują działania skierowane na integrację międzypokoleniową. Bardzo bliski jest nam temat wsparcia euro rodziców, czyli osób starszych i samotnych, których dzieci wyjechały do pracy za granicą i często nie mają czasu na utrzymywanie bliskich kontaktów z rodzicami. – Euro Rodzice to temat rzadko poruszany ale jakże ważny. Widzimy potrzebę budowania oferty również dla takich osób by móc w ten sposób pomóc w przeżywaniu ich samotności i poczucia porzucenia lub osamotnienia. Chcemy by seniorzy mieszkający na terenie naszego regionu mogli wspólnie działać dla siebie nawzajem jak również na rzecz lokalnej społeczności – przedstawia działania AS’a Michał Jaros.

Stowarzyszenie to także działająca tu Szwalnia Seniora, Centrum Aktywnego Seniora, w którym prowadzimy szereg zajęć  aktywizujących Seniorów. To bogata oferta zajęć prowadzonych  każdego dnia tygodnia. Począwszy od Szwalni Seniora, w której powstaje nasz ukochany Skrzat Helpik, po zajęcia informatyczne, językowe, salonik literacki, salonik gry w szachy i brydża, zajęcia rękodzieła artystycznego, kącik kulinarny czy w końcu zajęcia rehabilitacji i  konsultacji specjalistycznych. Wszystkie organizowane są w ramach naszego Centrum Aktywnego Seniora. Mamy jeszcze czas i chęci, by spotykać się na zajęciach w ramach prowadzonego w każdy czwartek Klubu Inicjatyw  Społecznych „Gar Rozmaitości”. 

Działalność naszego Stowarzyszenia, to także zaproszenie kierowane również do instytucji i firm, przyjaciół i sympatyków, którzy razem z nami chcą pomagać najbardziej potrzebującym. Wskazując pomysły na radosne spędzanie czasu chcą  angażować się w niesienie pomocy również tej materialnej. To wszystko pozwala, aby życiowe doświadczenie naszych Seniorów stało się fundamentem kreatywnej działalności, dającej radość nie tylko nam samym, ale również wszystkim ludziom, którzy są wokół nas. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać naszą wielką rodzinę do  Centrum Aktywnego Seniora i do naszych Restauracji „Gary Babci Krysi” w Mławie i Płocku oraz działającego w Płocku „Saloniku Babci Krysi”. Abyśmy dalej, wspólnie zamieniali dobro na dobro. 

Już teraz zapraszamy do współpracy, by cieszyć się życiem razem z nami!