Wizyty studyjne

Akademia Pomagania - WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne

Ponieważ nasz projekt oparty jest na integracji międzypokoleniowej, do naszych Centrów Aktywnego Seniora zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale też nieco starsze pokolenie. Niezmiernie miło będzie nam gościć przedstawicieli samorządów lokalnych, wojewódzkich, czy też krajowych. Z chęcią zapoznamy Państwa z naszą działalnością i przybliżymy funkcjonującą w naszej organizacji ekonomię społeczną.

Poprzez takie spotkania, pełne serdeczności i otwartości, pragniemy fizycznie pokazać osobom pełniącym najróżniejsze funkcje w samorządach, jak w naszym Stowarzyszeniu realizujemy idee ekonomii społecznej. Podczas wizyty nasi seniorzy opowiedzą o tym, co na co dzień dzieje się w Centrach Aktywnego Seniora i zaprezentują pracownie, w których powstaje niezwykłe rękodzieło.

W przypadku ekonomii społecznej zysk nie jest bowiem celem samym w sobie. Dla nas najważniejsi są ludzie, którzy mimo zagrożenia wykluczeniem społecznym mogą w naszym Stowarzyszeniu pięknie się rozwijać. Wdrażanie zasad ekonomii społecznej w poszczególnych samorządach może przynieść wymierne, obopólne korzyści. Preferencyjne traktowanie podmiotów ekonomii społecznej to dobre wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem i wykorzystanie ich potencjału.

Dzięki spotkaniom z seniorami przedstawiciele samorządów będą mogli zobaczyć, że ekonomia społeczna jest czymś, co warto realizować w różnym wymiarze. To pomocna dłoń wyciągnięta w stronę drugiego człowieka, dzięki której odzyskuje on wiarę we własne możliwości. Skutkuje to zasileniem lokalnych rynków pracy i wspieraniem integracji międzypokoleniowej.

Serdecznie zapraszamy do naszych CAS-ów!

Więcej informacji:

Wróć do strony Akademii