Bądź społecznie odpowiedzialny w biznesie

Szanowni Państwo!

 

                                Zapewne wielu z Państwa znany jest termin CSR rozumiany jako społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność.

Innymi słowy, odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego i wspieranie działań organizacji pożytku na poziomie lokalnym, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Zachęcamy Państwa do włączania się i współtworzenia społecznej odpowiedzialności biznesu!. Zachęcamy państwa do współpracy z nami!!!

 Niebawem święta Bożego Narodzenia! Już dzisiaj zachęcamy Was, abyście pomyśleli o prezentach dla swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów.

Zachęcamy Was do zakupu naszych Skrzatów Helpików. Dobrych duszków domu, tworzonych przez naszych Seniorów. Jest to o tyle istotny projekt, iż cały dochód ze sprzedaży wytworzonych przez naszych podopiecznych Skrzatów przeznaczamy na pomoc potrzebującym Seniorom, dofinansowania do zakupów leków czy inne cele statutowe naszego Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu się w nasz projekt my pomożemy zrealizować Wasz cel związany z prezentami na święta Bożego Narodzenia, a Wy pomożecie nam – wesprzecie nasze Stowarzyszenie.

W ten sposób zamienimy dobro na dobro. A praca naszych Seniorów i Seniorek zostanie zauważona w jeszcze większym gronie odbiorców.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w naszą akcję i zapraszamy do kontaktu z naszym Stowarzyszeniem. Na Wasze pytania i wątpliwości odpowiemy pod numerem telefonu 887790188 lub mailowo kontakt@sklepas.org

     

          Pozostajemy z szacunkiem

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia AS