Dołączamy z pomocą do Patrolu bezdomnych

Stowarzyszenie Aktywny Senior dołącza do pomocy osobom bezdomnym razem z Grupą Zalewski Patrol. Wspólnie dla najbardziej potrzebujących działamy już kolejny raz. Tym razem znów dzielimy się dobrem i przekazujemy posiłki podarowane w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie AS akcji #zawieszonyobiad.

Grupa Zalewski Patrol, tak jak i Stowarzyszenie AS, codziennie wspiera osoby bezdomne. My realizując między innymi akcję zawieszony obiad, dzięki której codziennie przekazujemy ciepły posiłek w Mławie i Płocku prawie 200 osobom. Mławski Patrol codziennie przemierza zaułki miasta, klatki schodowe, piwnice, altanki, pustostany podczas nocnych patroli, aby pomagać przebywającym tam osobom bezdomnym. Przekazywać jedzenie, ubrania, środki czystości. – Nasza współpraca pokazuje, jak można wspólnie pomagać osobom, którym samodzielnie się to nie udaje. Dla nas niezwykle ważne jest to, abyśmy z pomocą docierali do jak największego grona potrzebujących. To jest istota i sens naszej działalności. Szczególnie tam, gdzie jest najtrudniej, najgorzej. Gdzie szanse na samodzielne wyjście z kryzysu, trudnej sytuacji są małe. I pomoc drugiego człowieka jest ostatnią deską ratunku – mówi Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Posiłki przekazywane osobom bezdomnym przygotowuje restauracja Gary Babci Krysi w Mławie.

Nowe projekty na początek roku

Początek roku, to dla Stowarzyszenia Aktywny Senior wiele nowych pomysłów i zadań.  Jedno z nich będzie realizowane dzięki wygranemu konkursowi na prowadzenie w Płocku Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 6. Miejsca, w którym przygotowaliśmy dla seniorów wiele ciekawych  aktywności, ale także będziemy tworzyli platformę współpracy dla innych organizacji pozarządowych,  stowarzyszeń, środowiska akademickiego, szkolnego i firm działających w Płocku.

Stowarzyszenie AS poprowadzi Centrum Aktywności Seniora

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS wygrało konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zadanie obejmuje także doskonalenie systemu wsparcia dla seniorów i prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 6 w Płocku. Konkurs jest rozstrzygnięty na 3 lata. W tym czasie Stowarzyszenie AS będzie realizowało zajęcia dla seniorów zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami. W przygotowanej ofercie są zajęcia tematyczne z ekspertami, zajęcia warsztatowe, wykłady, zajęcia plenerowe zapewniające aktywność fizyczną i psychiczną seniorom. Uwzględnione są różnego rodzaju działania zapewniające seniorom udział w wydarzeniach miejskich, nawiązywanie kontaktów i współpracę z miejskimi szkołami, uczelniami, placówkami kultury, służby zdrowia. Zaplanowane są spotkania pozwalające nam realizować integrację wewnątrz i międzypokoleniową.

Wyniki konkursu opublikowano w dniu 31 grudnia w zarządzeniu prezydenta numer 2072/2020 ( otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmującego prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 6 w Płocku w latach 2021 – 2023.). Na każdy rok działalności Stowarzyszenie AS, jako  podmiot realizujący zadanie, ma przyznaną z budżetu miasta Płocka dotację w wysokości 150 tysięcy złotych. – To kolejny, ważny etap w rozwoju i działalności  naszej organizacji – mówi Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. – Etap poprzedzony kilkuletnimi działaniami na rzecz seniorów w Mławie i Płocku, w bardzo szerokim i różnorodnym zakresie, dający nam znajomość potrzeb i oczekiwań tej grupy wiekowej. Zaproponowany harmonogram zajęć jest odpowiedzią na potrzeby, pasje i zainteresowania naszych seniorów. Cieszymy się, że bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach  we współpracy z seniorami mamy możliwość ich kontynuacji w takiej formule – prowadzenia Centrum Aktywności Seniora. Tak jak i przy wielu naszych projektach do współpracy zapraszamy inne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Bo to jest miejsce, gdzie możemy wspólnie ze sobą być, wspierać się, pomagać dawać impuls do tworzenia  dobrych praktyk – tworzenia razem czegoś wspaniałego, potrzebnego – dodaje prezes Chmielewski.

Jak dodaje prezes Chmielewski, prowadzenie Centrum Aktywności Seniora (CAS) wpisuje się w działalność Stowarzyszenia AS, które powstało z myślą o osobach starszych. Po to, by jednoczyć seniorów, pomagać im, zwiększać ich aktywność w lokalnych środowiskach proponując i organizując różnorodne formy działalności, aktywności. Zapobiegać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób w wieku 60+.– To jest fundament naszej działalności. Spotykamy się i działamy z seniorami we wszystkich ważnych dla nich aspektach i obszarach. Począwszy od przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej, naukowej, profilaktycznej, międzypokoleniowej. Po działania związane z aktywnym udziałem w życiu miasta. Nie bez powodu motto naszej działalności brzmi: „Ciesz się życiem razem z nami”. Takimi słowami zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie spędzać czas rozwijając swoje talenty, pasje i zamiłowania. I to motto wpisuje się oczywiście w działania, które zaplanowaliśmy w Centrum Aktywności Seniora – przedstawia zakres zajęć zaplanowanych do realizacji w ramach CAS Michał Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia AS, dodając, że kwestia wsparcia dla seniorów wymaga podejmowania wciąż kolejnych zadań mających stanowić wsparcie dla tej grupy społecznej. Co jest szczególnie ważne z uwagi na zmiany demograficzne. I mocno obecną w życiu  codziennym seniorów samotność.  – Kolejny ważny aspekt potrzeby cyklicznych działań dla tej grupy wiekowej  wynika chociażby  z ostatniej sytuacji – pandemii. To czas, który pokazał nam, że właśnie seniorom potrzebna jest największa uwaga, pomoc pozwalająca chronić ich przed narastającą samotnością, lękiem, obawą o to co będzie kolejnego dnia. Tu odpowiedzią jest także CAS, pozwalający nieść wsparcie w formie poradnictwa, rozmów, pomocy w realizowaniu codziennych czynności. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego  jesteśmy w stanie zapewnić ogromne ważne wsparcie, dające poczucie troski, pamięci i zapewnienie, że jest miejsce, są osoby, które pomogą –  mówi wiceprezes Jaros, dodając, że Stowarzyszenie AS w czasie pandemii realizuje taką formułę wsparcia poprzez autorski projekt covidowe SOS.

Realizacja powyższego zadania wpisuje się w dotychczasowy zakres wsparcia zapewnianego i prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS dla  osób w wieku 60+. Co ważne zasięg naszej działalności (Stowarzyszenie skupia ponad 10 tysięcy członków na terenie  Płocka, powiatu płockiego, Mławy, powiatu mławskiego, powiatu ciechanowskiego, powiatu płońskiego) oraz gama  oferowanych seniorom form aktywności i zakres aktywizacji pozwolił nam zdobyć wiedzę i doświadczenie gwarantujące zrealizować ofertę będącą merytoryczną odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób w starszym wieku.

W swojej ofercie działań i pomocy zapewnianej seniorom już od 5 lat,  mamy na stałe wprowadzone różnego rodzaju formy podnoszące jakość życia seniorów cenione przez naszych odbiorców, co zresztą potwierdza ilość uczestników biorących w nich udział. Z powodzeniem realizujemy tak ważną w obecnych realiach ideę integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Tu prowadzimy ścisłą współpracę z lokalnymi ośrodkami, instytucjami kultury, oświaty, placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej, ośrodkami akademickimi.

Nasza kompleksowa i wszechstronna działalność pokazuje, że czas wchodzenia w okres seniora i bycia nim wymaga tego, by zapobiegać zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych, samotnych, będących już po okresie aktywności zawodowej. Mamy na to pomysł. Pokazujemy jak czas starości dobrze  i pięknie wykorzystać, aby pomóc sobie i pomagać innym. Jak odnaleźć się w tej nowej, ale niezwykle ważnej dla samych siebie i najbliższych roli. Dbając zarazem o swoje zdrowie, swoje potrzeby, oczekiwania. – Działając w ramach CAS chcemy po raz kolejny przełamać stereotyp, że senior, to człowiek  bierny, spędzający czas w czterech ścianach własnego domu. Chcemy pokazać, że musi być inaczej. A doświadczenie seniorów może stanowić bazę do realizowania doskonałych przedsięwzięć  będących motorem napędowym dla młodych grup wiekowych. Temu właśnie chcemy się w sposób szczególny zająć w Płocku. Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej stanowi niewątpliwie doskonałą bazę do rozpoczęcia tych działań. Samo miasto i jego inicjatywy stanowią doskonałą ofertę i przestrzeń do rozwoju środowiska seniorskiego i pobudzania go do aktywnego udziału w budowaniu społeczności lokalnej. Nasza propozycja działań w Płocku jest sprawdzonym modelem, który naszym zdaniem zyska wielu zwolenników. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane działania już niebawem okażą się efektywne i widoczne – mówi wiceprezes Jaros.

Zajęcia będą prowadzone w III modułach: zajęcia o charakterze edukacyjnym, zajęcia o charakterze rozwojowym, działania w obszarze integracji międzypokoleniowej. Przygotowaliśmy dla uczestników szereg zajęć od warsztatów ekologicznych, fotograficzno – filmowych, obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami, po spacery po Płocku, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, lektoraty językowe, zajęcia taneczne, sportowe, zajęcia z wiedzy obywatelskiej, maratony szaradziarskie. Zaplanowane są spotkania z dietetykami, farmaceutami, trenerami personalnymi. Będą udzielane bezpłatne porady prawne.  Zaprosimy seniorów do udziału w tworzeniu wydawanej przez stowarzyszenie AS gazecie „Aktywny Senior”, udziału w wyjątkowej formule pomocy seniorom przez seniorów „Bank Usług”, czy wreszcie wsparcia seniorów dla dzieciaków w ramach senioralnego wolontariatu „Poczytaj mi babciu” (udzielanie korepetycji dzieciakom, pomoc w odrabianiu lekcji). Będziemy prowadzili klub dyskusyjny „Rozmaitości” z udziałem uczniów płockich szkół, studentów, mieszkańców Płocka.

Zawieszony obiad – cały rok pomagania

Za nami dwanaście miesięcy pomagania w ramach naszej akcji #zawieszonyobiad. Akcji szczególnie ważnej w czasie pandemii. Mimo trudności, obostrzeń udało nam się razem pomagać najbardziej potrzebującym: seniorom, samotnym, osobom bezdomnym. Cieszymy się, że mimo wszystko udało nam się cały czas działać i przekazywać ciepłe posiłki.

W minionym, 2020 roku, wspólnie z naszą drużyną – ludzi dobrych serc udało nam się pomóc setkom osób z Mławy i Płocka, którzy z różnych powodów znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, którzy stawali przed wyborem: kupić jedzenie, czy wykupić leki, czy zapłacić za czynsz. – Dzięki wsparciu i udziałowi w naszej akcji w wielu przypadkach mogliśmy dać nieocenione wsparcie osobom, które same nie poradziłyby sobie. Dzięki każdemu podarowanemu obiadowi sprawiliśmy, że wiele osób nie przeżywało dramatów związanych z głodem. To jest nieoceniona sprawa. I bardzo dziękujemy każdemu, kto z nami był w ciągu tego roku – mówi Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Za każdym podarowanym obiadem jest konkretna osoba ze swoim życiowym problemem. I cieszymy się, że nasza akcja pozwala zmniejszać te troski o kolejny dzień i zmartwienia: czy jutro coś zjem? W 2020 roku z Waszych kochani i naszych 58765 obiadów (zestawów, zup i drugich dań) mogliśmy zapewnić ogromną pomoc. Dziękujemy bardzo za tak wiele serca, obecność, wsparcie. To dzięki wspólnemu działaniu udało się zrobić tak wiele dobrego.

Życzymy naszym wszystkim darczyńcom, przyjaciołom, sympatykom wszystkiego dobrego na Nowy 2021 Rok. I bądźcie z nami dalej. Zapraszamy do pomagania i udziału w naszej pomocowej akcji: https://sklepas.org/zawieszony-obiad-ufunduj

Pomocowy kalendarz Skrzata Helpika

Nowy 2021 Rok rozpoczynamy z nowym pomysłem na pomaganie i informowanie o naszej działalności pomocowej dla seniorów. Do znanego już skrzata Helpika dołączamy kalendarz z lubianym przez setki osób symbolem Stowarzyszenia AS. Oczywiście każda osoba, która zakupi go w naszym sklepie dołączy do grona wspierających naszą działalność. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dla seniorów i na utrzymanie oraz działalność naszego Centrum Aktywnego Seniora, miejsca będącego domem osób samotnych, zapomnianych. – Wydany przez nas kalendarz, to przede wszystkim symbol nowego czasu, nowego, rozpoczętego właśnie roku. Ale także piękna dekoracja domów, do których kalendarz trafi. I przypomnienie o wielkiej roli pomocy niesionej seniorom. Pomocy tak bardzo potrzebnej szczególnie w tym tak trudnym czasie, który przeżywamy – mówi Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności seniorów AS.

Z każdym egzemplarzem zakupionego kalendarza wysyłamy życzenia tego, by 2021 rok był lepszy, zdrowszy i spokojniejszy. Kalendarze otrzymacie Państwo w specjalnie zaprojektowanej, dedykowanej temu pomysłowi kopercie z oznaczeniem Skrzata Helpika.

Zatem zapraszamy zaglądajcie do naszego sklepu, abyśmy zamieniali dobro na dobro.A tutaj możecie zakupić cudeńka tworzone przez naszych seniorów oraz Helpikowy kalendarz. https://bit.ly/36g7gBh.

Tysiąc świątecznych paczek od Stowarzyszenia AS dla seniorów

Prawie tysiąc świątecznych paczek przekazaliśmy w tym roku naszym seniorom w Mławie i Płocku. A w nich wigilijne potrawy, opłatek, sianko na świąteczny stół i moc dobrych życzeń na czas świąt i cały przyszły rok.

W tym roku  nie spotkaliśmy się jak co roku  na naszej wspólnej Wigilii tak jak to bywało we wcześniejszych latach czy rok temu. Nie byliśmy wszyscy razem, nie przeżywaliśmy wspólnie najpiękniejszego dnia w roku. Nie spotkaliśmy się jak zawsze w gronie kilkuset osób, aby złożyć sobie życzenia, wspólnie śpiewać kolędy, celebrować wigilijną kolację z seniorami z Mławy i Płocka. Jeszcze w ubiegłym roku świętowaliśmy ją w gronie 800 osób. W tym roku  było inaczej. Ale postaraliśmy się zorganizować i przygotować tak, aby wnieść wigilijny nastrój do domów i serc naszych podopiecznych. Aby nie zabrakło wyrazów naszej pamięci, serdeczności. Stąd świąteczne paczki, które dostarczyliśmy i przekazaliśmy seniorom, osobom samotnym, będącym w najtrudniejszej sytuacji.

W tym roku na święta nasi podopieczni otrzymali paczkę świąteczną, a w niej wszystko co niezbędne na tegoroczne święta i wigilijny wieczór. Pachnące domowym ciepłem, smakiem i tradycją potrawy, opłatek, sianko,  kalendarz Stowarzyszenia, aby przypominał naszym seniorom przez cały rok, że jesteśmy z nimi, pamiętamy  o nich. I oczywiście pełne dobrych życzeń słowa od nas – To niestety inne święta. Szczególnie trudne dla osób starszych, samotnych. Ale mimo wszystko chcemy dać i sprawić radość. Być choć przez chwilę razem. Odebrać smutek i wnieść wigilijny nastrój do domów i serc przekazując świąteczne paczki. Taka bliskość, choć przez chwilę jest wyrazem naszej pamięci, wsparcia, serdeczności, tego wszystkiego co jest tak bardzo potrzebne szczególnie w tym czasie  – mówi Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

W ramach świątecznej akcji w dniach 23 – 24 grudnia przekazaliśmy prawie 1000 paczek z domowym, świeżym, smacznym jedzeniem na wigilijną kolację i świąteczne śniadanie. Potrawy gotowe do podgrzania i ustawienia na wigilijną wieczerzę. A w paczkach seniorzy otrzymali świąteczne ciasta, wędlinę, pasztet, pieczywo, pieczony udziec z kurczaka warzywa gotowane, barszcz czerwony czysty i uszka wigilijne, pierogi z kapustą i grzybami i okrasą, kapustę wigilijna, rybę smażoną, surówkę z kapusty kiszonej, śledzia w śmietanie, rybę po grecku, makaron z makiem. A do tego opłatek sianko, prezent w formie kalendarza, życzenia od Stowarzyszenia.

Mamy kolejne wyróżnienie

W V edycji konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” Stowarzyszenie AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”. Bardzo cieszymy się, że nasza organizacja już po raz czwarty została doceniona przez Kapitułę konkursu i znalazła się w gronie laureatów .

Tegoroczna piąta już edycja współzawodnictwa, którego pomysłodawcą jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, obejmowała trzy kategorie konkursowe: „Rozwój”, „Reintegrację” i „Odpowiedzialność”.

Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej przyznawane są rokrocznie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Trafiają do wyróżniających się w lokalnym środowisku podmiotów ekonomii społecznej oraz osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej wspierających propagowanie tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.

Dla naszego Stowarzyszenia działającego jako podmiot ekonomii społecznej, jest to niezwykle ważne wyróżnienie. Dziękujemy, że nasza codzienna praca, podejmowane kierunki działań i zakres realizowanego wsparcia został zauważony i doceniony. Wyróżnienie zostało przyznane za realizowanie ciekawych przykładów przedsiębiorczości społecznej wpisujących się w potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Seniorów AS czwarty raz zostało uhonorowane znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Ponowna obecność w gronie laureatów jest dla nas wielkim uznaniem. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”. Jako jedyny podmiot reprezentujący rejon Mławy i Płocka.

Centrum Polityki Społecznej konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu organizuje od 2016 roku. Najlepsze z nich otrzymują znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.

Wigilia AS’a – dołącz, wesprzyj z nami seniorów

Jak co roku chcemy, aby czas świat był wyjątkowy dla naszych seniorów. Dlatego jak co roku rozpoczynamy naszą wielką akcję pomocową. W tym roku chcemy przygotować paczki dla ponad 500 seniorów Stowarzyszenia AS. Dołączyć może każdy. Każdy może zostać Św, Mikołajem i sprawić, że mimo pandemii nasi seniorzy przeżyją ten czas pięknie. Zatem „Bądźmy razem”.

Kochani nadchodzi ten czas, kiedy nasze myśli coraz bardziej  i coraz szybciej biegną w kierunku najpiękniejszego dnia w roku – Wigilii Bożego Narodzenia. I mimo, że w tym roku wszystko, także w tym czasie będzie wyglądało inaczej w Stowarzyszeniu AS myślimy o tym, by smutek i samotność nie zmąciły radości tego wyjątkowego dnia. Szczególnie naszym kochanym seniorom. – Może nie spotkamy się jak co roku w gronie kilkuset osób na naszej wspólnej Wigilii. Może nie uda nam się jak zawsze przeżyć tego święta razem i osobiście, przytulając się do siebie złożyć życzeń, zobaczyć łez wzruszenia, przełamać opłatkiem. Przekazać Wam prezentów. Szkoda. Bo od kilku lat w wyjątkowy sposób celebrujemy ten świąteczny wieczór. Ale mimo trudnej sytuacji nie chcemy nikogo z naszych seniorów pozostawić w tym czasie z poczuciem opuszczenia. Nie chcemy, by samotność, lęk i smutek zabiły piękno świątecznego czasu – mówi Michał Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Zatem będzie tak jak co roku. No może  prawie jak co roku. Bo nasza Wigilia odbędzie się w troszkę innej formule. Stowarzyszenie, jak co roku rozpoczyna zbiórkę środków, które w tym roku chcemy przeznaczyć na zakup świątecznych prezentów dla seniorów. A pracownicy Stowarzyszenia i współpracujący z nami wolontariusze wcielą się w rolę Świętego Mikołaja dostarczając paczki 500 seniorom do domów wraz ze specjalnymi życzeniami od zarządu i pracowników Stowarzyszenia AS. Oczywiście wszystko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa chroniącymi seniorów i wolontariuszy. – Wiedzieliśmy, że potrzebna będzie inna organizacja i od wielu miesięcy już się do tego przygotowywaliśmy. Wiedzieliśmy, że nie możemy zostawić naszych seniorów. Pamiętajmy, że to właśnie nasi kochani Seniorzy są w obecnej sytuacji, związanej z pandemią narażeni nie tylko na zakażenie, ale na izolację, osamotnienie, depresję i szereg innych niedogodności. Zatem chcemy by magia tych świąt była. By wiedzieli, że mimo wszystko jesteśmy, pamiętamy i staramy się złagodzić trudy obecnej sytuacji – mówi Michał Jaros dodając, że ten dramat, który przeżywają Seniorzy zwłaszcza samotni, często jest niewidoczny bo rozgrywa się w czterech ścianach domu. – To właśnie takim osobom jak nasza Pani Basia… samotnym, zagubionym i wystraszonym dedykujemy naszą, świąteczną akcję i mamy nadzieję, że razem z Wami znowu sprawimy, że samotność zostanie zapomniana. Nie pozwólmy pandemii zabrać nam Świąt. Bądźmy RAZEM !!! – mówi Michał Jaros.

Każdy, kto chce dołączyć do nas i naszych seniorów szczegóły naszego projektu znajdzie pod linkiem: https://wspieram.to/BadzmyRazemBozeNarodzenie2020

O skrzacie Helpiku i naszej akcji „Zawieszony obiad” w Tygodniku Ciechanowskim

Nasz skrzat Helpik podbija świat, ale przede wszystkim podbija serca. I nic dziwnego, bo to skrzat od dawania radości i pomagania. Tym razem o jego wielkiej roli i mocy artykuł zamieścił „Tygodnik Ciechanowski”. W najnowszym wydaniu jest również materiał o naszej wielkiej akcji pomocowej „Zawieszony obiad”

Te dwa elementy, to serce naszej pomocowej działalności, którą realizujemy z myślą o seniorach i dla seniorów. Szyte przez seniorów skrzaty są wyjątkowe z wielu względów. Pomagają, cieszą, dają radość. A to wszystko składa się na to, że są również doskonałym pomysłem na świąteczny prezent. Zapraszamy zatem do kupowania. – Wyjątkowy prezent na wyjątkowy czas. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczamy na wsparcie potrzebujących osób starszych, ich dożywianie, zakupy i dofinansowania. Zamieniajmy dobro na dobro – mówi Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Chętnych do pomagania zapraszamy do zakupu: https://sklepas.org/k/2/skrzat-helpik/new

Nasza druga akcja pomocowa to „Zawieszony obiad”. Codziennie podarowane obiady przekazujemy najbardziej potrzebującym. Codziennie to ponad 200 domowych posiłków wydanych osobom w najtrudniejszej sytuacji, bezdomnym. Zawieszony obiad to projekt społeczny, gdzie każdy z nas może wesprzeć osobę potrzebującą w sposób „namacalny” – poprzez kupienie obiadu potrzebującemu. Obiady można podarować pod linkiem: http://sklepas.org/zawieszony-obiad-ufunduj.

A materiały o naszej działalności pomocowej można przeczytać w Tygodniku Ciechanowskim: http://www.es.mcps-efs.pl/.

Najnowszy numer kwartalnika „Aktywny Senior”

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania kwartalnika „Aktywny Senior”. A tu jak zawsze spora porcja informacji o tym co robimy, jak działamy. Jak sobie radzimy w czasie pandemii i jak wspieramy naszych seniorów.

W tym wydaniu zdecydowanie najwięcej uwagi poświęcamy wsparciu i pomocy zapewnianej przez Stowarzyszenie naszym seniorom. Jak ważna jest siła międzyludzkiej solidarności w tym trudnym czasie. I zwykłych rozmów chociażby telefonicznych. Ale też pokazujemy jak można bezpiecznie i ciekawie zarazem spędzić czas na emeryturze. Jak zawsze nasi czytelnicy znajdą mnóstwo ciekawostek, porady eksperta, krzyżówkę i relacje z naszych spotkań. Oczywiście jest także nasz Top Produkt. Nie brakuje fotorelacji i informacji o niezwykłych pracach i talentach naszych seniorów. Zapraszamy do lektury.

W wydaniu papierowym kwartalnik „Aktywny senior” dostępny jest w naszych sekretariatach w Mławie i w Płocku.

Bezpłatne obiady dla seniorów

Obecna sytuacja to czas, kiedy chcemy jeszcze bardziej pomagać i pomagamy naszym seniorom. W ramach naszej wielkiej akcji pomocowej w czasie pandemii zarząd Stowarzyszenia AS podjął decyzję o dostarczaniu bezpłatnych obiadów kilkudziesięciu seniorom.

Różnego rodzaju działania wspierające seniorów – członków Stowarzyszenia AS podejmowane są od kilku miesięcy. Z każdym kolejnym miesiącem pandemii zarząd Stowarzyszenia realizuje kolejne formy wsparcia dla seniorów. – To już kilka miesięcy, od kiedy nie możemy być razem… Niestety sytuacja ta wpłynęła na nas wszystkich. Na naszych seniorów, bo niestety przymusowe siedzenie w domu nie wpływa korzystnie na nikogo. Na nas…ponieważ mimo zamkniętego Stowarzyszenia, musimy ponosić wszystkie koszty jak dotychczas . Obecnie w naszym Stowarzyszeniu pracują 52 osoby, które każdego dnia są do dyspozycji Seniorów i innych mieszkańców Mławy i Płocka. Mimo trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, musimy być razem i przetrwać ten paskudny czas. To właśnie dlatego zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, że codziennie będziemy dostarczać z naszej Restauracji w Mławie obiad. Mamy nadzieję, że chociaż w ten sposób przyczynimy się do tego, że seniorzy, otrzymujący wsparcie w tej postaci będą mieli choć trochę lepsze samopoczucie – mówi Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Do seniorów otrzymujących bezpłatne obiady kierowca będzie przyjeżdżał codziennie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 9.00. a 11.00. W sytuacji jeśli seniora nie będzie w domu nasz dostawca obiad zostawi na wycieraczce przed drzwiami. Jeśli senior będzie chciał zrezygnować to informacje o tym przekaże telefonicznie pod numerem: 791 187 233.

Jak widać mimo trudnej sytuacji Stowarzyszenie nie zatrzymuje się. Działamy i pomagamy na bieżąco. Jak mówi prezes Rafał Chmielewski już trwają działania nad spotkaniem wigilijnym, które mamy nadzieję będzie mogło się odbyć. A jeśli nie to i tak dotrzemy do naszych seniorów, aby jak co roku wręczyć świąteczną paczkę i specjalnie zaprojektowaną dla naszych seniorów kartkę z życzeniami.

A my przypominamy, że cały czas działamy, pomagamy. Seniorzy potrzebujący pomocy przy zrobieniu zakupów, leków przypominamy, że zgłaszajcie informacje pod numer telefonu naszego sekretariatu: tel. 791187238. – Życzymy dużo zdrowia, wiemy, jak bardzo teraz jest ono wszystkim potrzebne. Życzymy dużo uśmiechu i dobrego samopoczucia, bo wiemy jak bardzo ważne jest to, abyśmy dzisiaj mieli pozytywne myślenie – kieruje do wszystkich seniorów słowa pozdrowienia Rafał Chmielewski.