Bezpieczna Mławianka – ruszyła kolejna edycja projektu

Program „Bezpieczna Mławianka” realizowany jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. To już szósta edycja projektu.

Rozpoczęcie kursu  dla 22 uczestniczek odbyło się 3 października, natomiast koniec przewidywany jest 9 listopada. W kursie biorą udział także Seniorki Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. 

Celem szkolenia jest m.in. wyćwiczenie umiejętności wczesnego rozpoznawania niebezpiecznych  sytuacji,  poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu oraz  skutecznego szukania pomocy, odblokowanie naturalnych reakcji obronnych.

W ramach kursu przewidziano także uczestnictwo Pań w warsztatach z psychologiem, gdzie poznają techniki radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych oraz skutecznego szukania pomocy. Funkcjonariusze policji będą omawiać z uczestniczkami zagrożenia związane z przestępczością. Natomiast strażacy nauczą Panie udzielania pierwszej pomocy i działania w miejscu wypadku drogowego.

Zarząd Stowarzyszenia AS, wyraża ogromne zadowolenie z faktu, że ze szkolenia skorzystać mogą także Seniorzy AS’a.