Dołącz do naszego Stowarzyszenia

Zachęcamy wszystkich Seniorów do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Wystarczy, że wydrukujesz, wypełnisz i podpiszesz deklarację, a następnie prześlesz ją do nas pocztą lub mailem na adres: kontakt@fundacjaas.org.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów jest otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością, chęcią rozwoju i doskonalenia się zasilą grono Aktywnych Seniorów.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkostwa, które są ściśle określone w Statucie w rozdziale III. Członkowie stowarzyszenia

Chcesz zostać Członkiem naszego Stowarzyszenia? Nic prostszego…
KROK 1.
Warunkiem pierwszym i koniecznym jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie celów statutowych Stowarzyszenia.
KROK 2.
Należy zadeklarować czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez złożenia własnoręcznego podpisu pod deklaracją członkowską.
KROK 3.
Wydrukowaną i wypełnioną deklarację członkowską należy zaopatrzyć w swój własnoręczny podpis, a następnie przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia lub drogą mailową na adres kontakt@fundacjaas.org
Tylko deklaracja z własnoręcznym podpisem jest ważna i jest rozpatrywana przez Zarząd SNRWAS

Korzyści z członkostwa:
1.Rozwój kompetencji oraz zaproszenia na wszystkie spotkania, warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie,
2.Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną
3.Zniżki w opłatach na przygotowywane oferty wyjazdowe dla Seniorów
4.Nauka samodzielnego pisania projektów
5.Udział w akcjach, programach, imprezach prowadzonych przez Stowarzyszenie AS
6.Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

Najważniejszą jednak korzyścią, jest aktywny sposób życia… To Stowarzyszenie jest dla Ciebie!

 

Pobierz deklarację:

deklaracja członkowska nowa

Dodaj komentarz