I kolejna Marka Ekonomii Społecznej dla AS’a

W VI edycji konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” 2021, Stowarzyszenie AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”. W gronie laureatów nasza organizacja jest już po raz piąty. Jako jedyny podmiot reprezentujący rejon Mławy i Płocka.

Działalność Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, będącego podmiotem ekonomii społecznej, już po raz piąty została doceniona przez Kapitułę Konkursową. W tegorocznej edycji jest 21 laureatów, w trzech konkursowych kategoriach: Rozwój, Reintegracja, Odpowiedzialność. Wyróżnienie, będące podziękowaniem dla osób i instytucji zaangażowanych w promowanie i rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu, przyznano:: 10 laureatom w kategorii Rozwój, 6 w kategorii – Reintegracja i 5 – w kategorii Odpowiedzialność.

Organizatorem dorocznego konkursu pokazującego marketingowe pomysły i kierunki działania na niesienie pomocy w lokalnych środowiskach, jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.