Mamy kolejne wyróżnienie

W V edycji konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” Stowarzyszenie AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”. Bardzo cieszymy się, że nasza organizacja już po raz czwarty została doceniona przez Kapitułę konkursu i znalazła się w gronie laureatów .

Tegoroczna piąta już edycja współzawodnictwa, którego pomysłodawcą jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, obejmowała trzy kategorie konkursowe: „Rozwój”, „Reintegrację” i „Odpowiedzialność”.

Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej przyznawane są rokrocznie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Trafiają do wyróżniających się w lokalnym środowisku podmiotów ekonomii społecznej oraz osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej wspierających propagowanie tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.

Dla naszego Stowarzyszenia działającego jako podmiot ekonomii społecznej, jest to niezwykle ważne wyróżnienie. Dziękujemy, że nasza codzienna praca, podejmowane kierunki działań i zakres realizowanego wsparcia został zauważony i doceniony. Wyróżnienie zostało przyznane za realizowanie ciekawych przykładów przedsiębiorczości społecznej wpisujących się w potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Seniorów AS czwarty raz zostało uhonorowane znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Ponowna obecność w gronie laureatów jest dla nas wielkim uznaniem. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”. Jako jedyny podmiot reprezentujący rejon Mławy i Płocka.

Centrum Polityki Społecznej konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu organizuje od 2016 roku. Najlepsze z nich otrzymują znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.