Nowe projekty na początek roku

Początek roku, to dla Stowarzyszenia Aktywny Senior wiele nowych pomysłów i zadań.  Jedno z nich będzie realizowane dzięki wygranemu konkursowi na prowadzenie w Płocku Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 6. Miejsca, w którym przygotowaliśmy dla seniorów wiele ciekawych  aktywności, ale także będziemy tworzyli platformę współpracy dla innych organizacji pozarządowych,  stowarzyszeń, środowiska akademickiego, szkolnego i firm działających w Płocku.

Stowarzyszenie AS poprowadzi Centrum Aktywności Seniora

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS wygrało konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zadanie obejmuje także doskonalenie systemu wsparcia dla seniorów i prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 6 w Płocku. Konkurs jest rozstrzygnięty na 3 lata. W tym czasie Stowarzyszenie AS będzie realizowało zajęcia dla seniorów zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami. W przygotowanej ofercie są zajęcia tematyczne z ekspertami, zajęcia warsztatowe, wykłady, zajęcia plenerowe zapewniające aktywność fizyczną i psychiczną seniorom. Uwzględnione są różnego rodzaju działania zapewniające seniorom udział w wydarzeniach miejskich, nawiązywanie kontaktów i współpracę z miejskimi szkołami, uczelniami, placówkami kultury, służby zdrowia. Zaplanowane są spotkania pozwalające nam realizować integrację wewnątrz i międzypokoleniową.

Wyniki konkursu opublikowano w dniu 31 grudnia w zarządzeniu prezydenta numer 2072/2020 ( otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmującego prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 6 w Płocku w latach 2021 – 2023.). Na każdy rok działalności Stowarzyszenie AS, jako  podmiot realizujący zadanie, ma przyznaną z budżetu miasta Płocka dotację w wysokości 150 tysięcy złotych. – To kolejny, ważny etap w rozwoju i działalności  naszej organizacji – mówi Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. – Etap poprzedzony kilkuletnimi działaniami na rzecz seniorów w Mławie i Płocku, w bardzo szerokim i różnorodnym zakresie, dający nam znajomość potrzeb i oczekiwań tej grupy wiekowej. Zaproponowany harmonogram zajęć jest odpowiedzią na potrzeby, pasje i zainteresowania naszych seniorów. Cieszymy się, że bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach  we współpracy z seniorami mamy możliwość ich kontynuacji w takiej formule – prowadzenia Centrum Aktywności Seniora. Tak jak i przy wielu naszych projektach do współpracy zapraszamy inne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Bo to jest miejsce, gdzie możemy wspólnie ze sobą być, wspierać się, pomagać dawać impuls do tworzenia  dobrych praktyk – tworzenia razem czegoś wspaniałego, potrzebnego – dodaje prezes Chmielewski.

Jak dodaje prezes Chmielewski, prowadzenie Centrum Aktywności Seniora (CAS) wpisuje się w działalność Stowarzyszenia AS, które powstało z myślą o osobach starszych. Po to, by jednoczyć seniorów, pomagać im, zwiększać ich aktywność w lokalnych środowiskach proponując i organizując różnorodne formy działalności, aktywności. Zapobiegać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób w wieku 60+.– To jest fundament naszej działalności. Spotykamy się i działamy z seniorami we wszystkich ważnych dla nich aspektach i obszarach. Począwszy od przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej, naukowej, profilaktycznej, międzypokoleniowej. Po działania związane z aktywnym udziałem w życiu miasta. Nie bez powodu motto naszej działalności brzmi: „Ciesz się życiem razem z nami”. Takimi słowami zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie spędzać czas rozwijając swoje talenty, pasje i zamiłowania. I to motto wpisuje się oczywiście w działania, które zaplanowaliśmy w Centrum Aktywności Seniora – przedstawia zakres zajęć zaplanowanych do realizacji w ramach CAS Michał Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia AS, dodając, że kwestia wsparcia dla seniorów wymaga podejmowania wciąż kolejnych zadań mających stanowić wsparcie dla tej grupy społecznej. Co jest szczególnie ważne z uwagi na zmiany demograficzne. I mocno obecną w życiu  codziennym seniorów samotność.  – Kolejny ważny aspekt potrzeby cyklicznych działań dla tej grupy wiekowej  wynika chociażby  z ostatniej sytuacji – pandemii. To czas, który pokazał nam, że właśnie seniorom potrzebna jest największa uwaga, pomoc pozwalająca chronić ich przed narastającą samotnością, lękiem, obawą o to co będzie kolejnego dnia. Tu odpowiedzią jest także CAS, pozwalający nieść wsparcie w formie poradnictwa, rozmów, pomocy w realizowaniu codziennych czynności. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego  jesteśmy w stanie zapewnić ogromne ważne wsparcie, dające poczucie troski, pamięci i zapewnienie, że jest miejsce, są osoby, które pomogą –  mówi wiceprezes Jaros, dodając, że Stowarzyszenie AS w czasie pandemii realizuje taką formułę wsparcia poprzez autorski projekt covidowe SOS.

Realizacja powyższego zadania wpisuje się w dotychczasowy zakres wsparcia zapewnianego i prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS dla  osób w wieku 60+. Co ważne zasięg naszej działalności (Stowarzyszenie skupia ponad 10 tysięcy członków na terenie  Płocka, powiatu płockiego, Mławy, powiatu mławskiego, powiatu ciechanowskiego, powiatu płońskiego) oraz gama  oferowanych seniorom form aktywności i zakres aktywizacji pozwolił nam zdobyć wiedzę i doświadczenie gwarantujące zrealizować ofertę będącą merytoryczną odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób w starszym wieku.

W swojej ofercie działań i pomocy zapewnianej seniorom już od 5 lat,  mamy na stałe wprowadzone różnego rodzaju formy podnoszące jakość życia seniorów cenione przez naszych odbiorców, co zresztą potwierdza ilość uczestników biorących w nich udział. Z powodzeniem realizujemy tak ważną w obecnych realiach ideę integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Tu prowadzimy ścisłą współpracę z lokalnymi ośrodkami, instytucjami kultury, oświaty, placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej, ośrodkami akademickimi.

Nasza kompleksowa i wszechstronna działalność pokazuje, że czas wchodzenia w okres seniora i bycia nim wymaga tego, by zapobiegać zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych, samotnych, będących już po okresie aktywności zawodowej. Mamy na to pomysł. Pokazujemy jak czas starości dobrze  i pięknie wykorzystać, aby pomóc sobie i pomagać innym. Jak odnaleźć się w tej nowej, ale niezwykle ważnej dla samych siebie i najbliższych roli. Dbając zarazem o swoje zdrowie, swoje potrzeby, oczekiwania. – Działając w ramach CAS chcemy po raz kolejny przełamać stereotyp, że senior, to człowiek  bierny, spędzający czas w czterech ścianach własnego domu. Chcemy pokazać, że musi być inaczej. A doświadczenie seniorów może stanowić bazę do realizowania doskonałych przedsięwzięć  będących motorem napędowym dla młodych grup wiekowych. Temu właśnie chcemy się w sposób szczególny zająć w Płocku. Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej stanowi niewątpliwie doskonałą bazę do rozpoczęcia tych działań. Samo miasto i jego inicjatywy stanowią doskonałą ofertę i przestrzeń do rozwoju środowiska seniorskiego i pobudzania go do aktywnego udziału w budowaniu społeczności lokalnej. Nasza propozycja działań w Płocku jest sprawdzonym modelem, który naszym zdaniem zyska wielu zwolenników. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane działania już niebawem okażą się efektywne i widoczne – mówi wiceprezes Jaros.

Zajęcia będą prowadzone w III modułach: zajęcia o charakterze edukacyjnym, zajęcia o charakterze rozwojowym, działania w obszarze integracji międzypokoleniowej. Przygotowaliśmy dla uczestników szereg zajęć od warsztatów ekologicznych, fotograficzno – filmowych, obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami, po spacery po Płocku, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, lektoraty językowe, zajęcia taneczne, sportowe, zajęcia z wiedzy obywatelskiej, maratony szaradziarskie. Zaplanowane są spotkania z dietetykami, farmaceutami, trenerami personalnymi. Będą udzielane bezpłatne porady prawne.  Zaprosimy seniorów do udziału w tworzeniu wydawanej przez stowarzyszenie AS gazecie „Aktywny Senior”, udziału w wyjątkowej formule pomocy seniorom przez seniorów „Bank Usług”, czy wreszcie wsparcia seniorów dla dzieciaków w ramach senioralnego wolontariatu „Poczytaj mi babciu” (udzielanie korepetycji dzieciakom, pomoc w odrabianiu lekcji). Będziemy prowadzili klub dyskusyjny „Rozmaitości” z udziałem uczniów płockich szkół, studentów, mieszkańców Płocka.