Nowy rachunek bankowy Stowarzyszenia AS

Kochani!

W dniu wczorajszym Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS podpisał umowę na prowadzenie rachunków bankowych dla naszego Stowarzyszenia z mBank’iem.

Uchwałą zarządu nr 1/05.2018, na posiedzeniu Zarządu w dniu 07.05.2018, zarząd podjął decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowymi bankami tj. Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie o/Mława oraz Idea Bankiem.
Informujemy, iż rachunki bankowe dotychczasowe (idea Bank i BS Ciechanów) będą otwarte do 25 czerwca 2018 roku. Po tym terminie Państwa wpłaty za produkty naszego Sklepu oraz wpłaty darowizn będą cofane na Państwa rachunki bankowe z których przelewy zostały dokonane.

dlatego już dzisiaj zachęcamy Państwa do korzystania z nowych rachunków bankowych:

Konto Bankowe AS’a do wpłat darowizn:
mBank Pl 63 1140 2004 0000 3402 7769 9557

Konto Bankowe Stowarzyszenia AS
mBank PL 08 1140 2004 0000 3902 7769 4676

Dla wpłat z zagranicy:
mBank powyższe konta
IBAN przed numerem konta PL
BIC/SWIFT: BREXPLPMBK

Decyzja o zmianie rachunków bankowych podyktowana była wieloma czynnikami. m.in. brakiem zadowolenia z usług bankowych ww. banków, która wyrażała się przede wszystkim problemami z uzyskiwaniem dziennych wyciągów bankowych dla potrzeb księgowania Państwa wpłat. 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na podjecie decyzji o zmianie Banku dla naszego Stowarzyszenia, była konieczność usprawnienia i ujednolicenia kont dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie, i działalności statutowej AS’a
Obecnie zarówno wpłaty darowizn jak i wpłaty za zamówienia dokonane w naszym Sklepie czy Restauracji Gary Babci Krysi prowadzonej przez Stowarzyszenie,  będą wpływać na rachunki podane tutaj – w jednym Banku, a nie jak było dotychczas w dwóch różnych instytucjach finansowych.