OdBabciKrysi dla powodzian. Stowarzyszenie AS pomaga mieszkańcom, wspiera służby walczące z żywiołem

Od pierwszych dni walki z powodziowym zagrożeniem Stowarzyszenie Aktywny Senior włączyło się w niesienie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym skutkami podtopień w rejonie Płocka. Dla mieszkańców najbardziej zagrożonych rejonów, których posesje zostały częściowo już podtopione przez występującą z brzegów Wisłę, a oni sami ewakuowani do Bursy Miejskiej dostarczamy codziennie ciepłe posiłki przygotowywane w naszej restauracji Gary Babci Krysi. Nie zapominamy także o tych wszystkich osobach, które od kilku dni, przez całą dobę pracują przy zabezpieczaniu brzegów Wisły, wałów i ratowaniu budynków znajdujących się na linii występującej z brzegów wody. – Solidaryzujemy się ze wszystkimi osobami, które walczą z żywiołem i przed sobą mają kolejne niepewne dni. Pomagamy w ramach naszej akcji OdBabciKrysi dla powodzian, która będzie realizowana dotąd, dopóki tylko będzie ona potrzeba. Dla mieszkańców, którzy już musieli opuścić swoje domy i przebywają w Bursie Miejskiej dostarczamy ciepłe obiady. Pamiętamy także o wszystkich zaangażowanych w niesienie pomocy służbach: strażakach, żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej, mieszkańcach Płocka, którzy też włączyli się w pomaganie. Ich również wspieramy ciepłymi obiadami z naszej restauracji Gary Babci Krysi. Nasi pracownicy gotują i dowożą obiady na miejsce, gdzie są akurat ekipy pracujące przy zabezpieczeniach brzegów i posesji, dróg, obiektów – mówi Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, dodając, że w przypadku Stowarzyszenia ta akcja jest przede wszystkim naturalnym odruchem serca w dramatycznej sytuacji osób, które walczą z żywiołem. – Dla nas jako organizacji niosącej na co dzień pomoc seniorom istotne jest to, że wśród dotkniętych tą trudną sytuacją osób jest ich wielu. I nie mogłoby nas zabraknąć dla nich w takiej dramatycznej sytuacji – mówi Rafał Chmielewski.

Wczoraj dla ekip pracujących przy molo i do jednostki na ulicy Popłacińskiej przekazaliśmy 30 obiadów. Dziś kolejne nasi pracownicy dostarczyli do Bursy Miejskiej dla przebywających tam ewakuowanych mieszkańców ( 7 obiadów), kolejnych 30 dla ekip pracujących przy molo oraz na ulicy Gmury. – Współpracujemy ze sztabem kryzysowym, aby wiedzieć, gdzie i ile obiadów dostarczyć. Codziennie jesteśmy gotowi na przekazanie 100 obiadów dla osób dotkniętych skutkami powodzi, służb zaangażowanych w walkę z powodzią. I tam, gdzie pomoc w formie ciepłego posiłku jest potrzebna nasi pracownicy dowożą obiady – mówi Rafał Chmielewski.