Rozpoczynamy Działalność!!!

Miło nam Państwa poinformować, iż rozpoczęliśmy działalność naszego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”.

Nasze działania głównie koncentrować się będą wokół szeroko rozumianej aktywizacji osób w wieku 50+. Działania te odbywać się będą na wielu płaszczyznach. Począwszy od prowadzenia poradnictwa i szkoleń, tworzenia grup wsparcia, klubów seniora poprzez organizowanie wystaw, odczytów, czy imprez masowych.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów w swoich planach ma także organizowanie i udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które mają charakter edukacyjny i rozwojowy.

Dla naszych członków i sympatyków mamy przygotowaną ofertę nisko kosztowych turnusów wypoczynkowych i rekreacyjnych. Atrakcyjność cenowa owej oferty wynika z faktu naszego ogromnego zaangażowania w realizację projektów o zasięgu samorządowym, rządowym i europejskim. W ten sposób pozyskujemy środki na dofinansowanie Państwa wypoczynku a tym samym ułatwiamy Państwu dostępność do oferowanych przez nas turnusów rekreacyjno – wypoczynkowych.
Mamy świadomość, iż wielu seniorów żyje na skraju ubóstwa i biedy, dlatego też jednym z wielu celów naszego Stowarzyszenia jest także pomoc materialna najbardziej potrzebującym zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu.

Jesteśmy przekonani, że zapał i determinacja nam towarzysząca jak również Państwa doświadczenie i zapał do radosnego spędzania czasu, doprowadzi do stworzenia jednego z największych stowarzyszeń w Polsce działających na rzecz seniorów. Zatem już teraz serdecznie zapraszamy do współpracy.
Ciesz się życiem razem z nami!!!