Roztańczone Józefinki

Dzień świętego Józefa seniorzy z AS’a spędzili na radosnym spotkaniu. W Centrach Aktywnego Seniora prowadzonych przez Stowarzyszenie odbyły się bale zwane „Józefinkami” .

To jak zawsze był wspaniale spędzony czas. Wspaniale, bo razem. W nietypowej konwencji, ale przede wszystkim z wyjątkowymi ludźmi. Dziękujemy św. Józefowi, że dal nam taką możliwość spotkania. Ku jego czci odbył się taniec z lilią. A lilia, poza tym, że jest pięknym kwiatem, jest także w ikonografii symbolem św. Józefa i jego czystości. Niech zawsze w naszych relacjach, obyczajach i pragnieniach towarzyszy nam piękno i symbolika lilii.