Stowarzyszenie AS laureatem V edycji konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”

Stowarzyszenie AS znalazło się w gronie laureatów V edycji konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”. To już czwarte wyróżnienie przyznane naszej organizacji przez Kapitułę konkursu. Tym razem w kategorii: rozwój.

Nagroda została przyznana za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk. Stowarzyszenie AS jest jednym z ośmiu nagrodzonych w tej kategorii podmiotów ekonomii społecznej z całego Mazowsza. I jedynym z regionu mławsko – płockiego.

Kapituła  wręczyła przyznała także nagrody w kategorii reintegracja za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, a co za tym idzie – pomysły na aktywizację zawodową oraz pracę na rzecz środowiska osób z niepełno sprawnościami.

W trzeciej kategorii: odpowiedzialność –  Marką ES nagrodzono podmioty ekonomii społecznej, które kształtują pozytywny wizerunek osób lub instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.

Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej przyznawane są co roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. I jak podkreślają organizatorzy konkursu aspirują do nich wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej – fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Wyróżnienia będą wręczone  28 października br., o godz. 11.00, w Domu Innowacji Społecznych – Marzyciele i Rzemieślnicy w Warszawie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Seniorów AS kolejny raz zostało uhonorowane znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Ponowna obecność w gronie laureatów uhonorowanych znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”. Jako jedyny podmiot reprezentujący rejon Mławy i Płocka.

Tegoroczna piąta już edycja współzawodnictwa, którego pomysłodawcą jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, obejmowała trzy kategorie konkursowe: „Rozwój”, „Reintegrację” i „Odpowiedzialność”.

Konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu Centrum Polityki Społecznej organizuje od 2016 roku. Najlepsze z nich otrzymują znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.