Super nowoczesne pracownie dla naszych seniorów już są!

Ruszamy z kolejnym ważnym dla Stowarzyszenia AS i seniorów projektem edukacji cyfrowej. Gotowe są dwie supernowoczesne pracownie, w Mławie i Płocku. W obu prowadzić będziemy zajęcia dla seniorów pozwalające na zdobycie wiedzy umożliwiającej korzystanie z nowoczesnych technik komunikacji i obsługi komputerów. W zajęciach docelowo uczestniczyć będzie grupa 75 osób w wieku senioralnym.

Pracownie powstały dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Stowarzyszenie AS z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „Senior w cyfrowym świecie”. Całość projektu zaplanowana jest dla grupy 75 seniorów z
subregionu płockiego i ciechanowskiego w Centrum Aktywności Seniora w Płocku, przy ulicy Otolińskiej 6 i w Mławie przy ulicy Chrobrego 7 .

Pomysł edukacji seniorów w zakresie sprawnego, samodzielnego korzystania przez seniorów z nowoczesnych technologii takich jak: obsługa komputera, tableta czy smartfona, to potrzeba obecnych czasów. Szczególnie mocno
odczuwalna jest w czasie pandemii, kiedy to osoby starsze, często samotne musiały ze względów bezpieczeństwa
pozostawać w domu. To pokazało, że jedyną drogą kontaktu jest właśnie internet. Stąd pomysł projektu „Senior w
cyfrowym świecie”, dający osobom w wieku 60+ możliwość alternatywnych form komunikacji czy samorozwoju.
Konieczność prowadzenia tych zajęć stała się mocno potrzebna właśnie w okresie trwającej od ponad półtora roku pandemii. W Stowarzyszeniu AS zauważyliśmy, że w tym czasie mimo wielu prowadzonych przez nas projektów, programów pomocowych dla seniorów, izolacja i restrykcje sanitarne mocno odbiły się na psychice seniorów. Wpłynęły na ich osamotnienie i wręcz niechęć do wspólnego spędzania czasu. Seniorzy przebywający w długotrwałym lęku i osamotnieniu spowodowanym izolacją stali się ludźmi wyłączonymi i zniechęconymi do wszelakiej formy aktywności.
Dodatkowo brak jakiekolwiek formy kontaktu z bliskimi czy przyjaciółmi i znajomymi spotęgował w nich poczucie osamotnienia, a wręcz czasami świadomość bycia zapomnianym czy opuszczonym. Uznaliśmy, że można skutecznie przeciwdziałać tym narastającym zjawiskom rozwijając umiejętności seniorów z zakresu obsługi komputera, tableta czy smartfona.

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych osób w wieku senioralnym.

Serfujemy z seniorami w sieci

Okres trwającej nadal w kraju pandemii utwierdza nas w przekonaniu o konieczności szkolenia seniorów z zakresu znajomości i obsługi nowoczesnych urządzeń elektronicznych w tym obsługi komputera, tabletu czy internetu. Pandemia pokazała również, że wielu seniorów nie potrafi korzystać z nowoczesnych technologii, które w okresie izolacji dla wielu stanowić mogą idealną formę spędzania czasu, samorozwoju czy możliwości komunikacji z rodziną i bliskimi. Dlatego tak ważna jest edukacja seniorów w zakresie teleinformatycznym, by w przyszłości mogli oni korzystać z dobrodziejstwa jakie daje nowa technologia.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu pozwolą zdobyć seniorom umiejętność posługiwania się i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji (aplikacje, portale społecznościowe). Zarówno w Płocku, jak i w Mławie zajęcia będą prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach komputerowych dla 3 grup zgodnie zobowiązującymi wymogami w zakresie reżimu sanitarnego. Przygotowane w ramach projektu pracownie komputerowe będą służyły seniorom, do zgłębiania i utrwalania wiedzy teleinformatycznej w trakcie jak i po zakończeniu projektu. Pracownia w Płocku jest wyposażona w 15, a w Mławie w 10 komputerów oraz tablety i smartfony oraz interaktywne flipcharty cyfrowe.
Możliwość przekazania seniorom wiedzy w tym zakresie jest niezwykle ważną formą wsparcia. I bardzo potrzebną co pokazała trwająca pandemia, podczas której izolacja i lęk o własne życie powodują w seniorach bardzo przykre skutki związane ze zdrowiem psychicznym. Seniorzy zdobywając umiejętności poruszania się w świecie internetu, social mediów oraz komunikatorów internetowych z pewnością będą mieli poczucie większego bezpieczeństwa. Ta wiedza pozwoli na większą aktywność w sytuacji konieczności pozostawania w domach. Co będzie miało przełożenie na zmniejszenie ryzyka popadania w apatię, samotność i otępienie. Po zakończeniu projektu, który będzie realizowany do końca bieżącego roku, nadal będą realizowane zajęcia z tej tematyki, dla kolejnej grupy seniorów. To pozwoli dotrzeć do jeszcze większej grupy osób w wieku 60+ potrzebującej edukacji w tym zakresie i da możliwość samodzielnego funkcjonowania.