W Stowarzyszeniu AS wiosenna abolicja

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o abolicji składek. Zgodnie z nią członkowie Stowarzyszenia AS, którzy w czasie pandemii z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia nie płacili składek członkowskich i nie korzystali z oferty oraz naszych form wsparcia, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat zaległych składek członkowskich.

Mamy nadzieję, że ta ulga dla wieloletnich członków AS’a będzie zachętą i impulsem do tego byście Państwo podejmowali decyzję o powrocie do przedpandemicznej aktywności.

Wnioski są do pobrania w sekretariatach Stowarzyszenia.