Wizyta samorządowców w AS

Dużo ważnych rozmów, wymiany doświadczeń i z pewnością początku nowych pomysłów związanych z ekonomią społeczną , szerokim aspektem aktywizacji oraz pomocy dla osób potrzebujących wsparcia.

Takie tematy towarzyszyły spotkaniu podczas wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu AS i prowadzonych przez nas Centrach Aktywizacji Seniorów, przedstawicieli samorządów, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Mieliśmy okazję zaprezentować nasze pomysły, kilkuletnie doświadczenia i codzienną działalność w zakresie aktywizacji i wsparcia seniorów przedstawicielom działającym w pomocowych obszarach w Radomiu, Pionkach, Zwoleniu, Orońsku, Wolanowie. Przedstawiliśmy szczegóły współpracy w tym zakresie z samorządem miasta Płocka, który na spotkaniu reprezentował Cezary Dusio, zastępca dyrektora do spraw integracji społecznej MOPS w Płocku i Daniel Urbański, kierownik referatu współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem Urzędu Miasta Płocka.

W spotkaniu uczestniczyli także mławscy i płoccy seniorzy, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat naszej codziennej działalności.