JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY

Jeśli potrzebujesz pomocy…

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” wspiera swoich członków zgodnie z §8 pkt.8 Statutu Stowarzyszenia. W celu aplikowania o udzielenie wsparcia w formie darowizny, należy wypełnić właściwy wniosek. Link do wniosku znajduje się poniżej.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” zastrzega sobie możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Stowarzyszenie wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny.

Wnioski do Stowarzyszenia można przesyłać:
1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjaas.org
2. listownie na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”
ul. Chrobrego 7
06-500 Mława

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej lub materialnej
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej