Dziękujemy za spotkanie w Strzegowie

Dzisiaj odbyliśmy kolejne z cyklu kilkunastu spotkań sieciujących. Mają one na celu prezentację naszego Stowarzyszenia, założeń, celów oraz programu działań na najbliższy rok. Celem nadrzędnym naszych wizyt w Domach Kultury, Klubach Seniora i innych organizacjach zrzeszających Seniorów jest nawiązanie kontaktów z przszłymi naszymi członkami. Dlatego też ten cykl spotkań nazwany przez nas został „spotkaniami sieciującymi”

Dzisiaj dzięki uprzejmości Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie Pani Ewy Malawskiej, spotkaliśmy się z reprezentantami organizacji zrzeszających Seniorów na terenie Gminy Strzegowo. W spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób bezpośrednio nadzorujących oraz współpracujących z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, klubami, kołami Seniora i Kołami Gospodyń Wiejskich.

Dziękujemy obecnym za ogromne zainteresowanie naszą organizacją. Liczymy, iż dzisiejsze spotkanie zaowocuje bardzo dobrą współpracą mającą na celu zwiększenie aktywności naszych Seniorów.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z dzisiejszego spotkania.

Dodaj komentarz